วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts การตลาดผ่าน influencer: วิธีการสร้างความร่วมมือที่แท้จริงสำหรับแบรนด์ของคุณ

บทความนี้เสนอแนวทางในการใช้โปรแกรม ChatGPT เพื่อช่วยในกระบวนการตลาดผ่านอิทธิพล โดยรวมถึงวิธีการระบุบุคคลที่เหมาะสมในการเป็นอิทธิพลและการสร้างความร่วมมือที่แท้จริงกับแบรนด์ของคุณ ผ่านการนำทางผ่านคำสั่งที่เหมาะสม

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts การตลาดผ่าน influencer: วิธีการสร้างความร่วมมือที่แท้จริงสำหรับแบรนด์ของคุณ
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Navigate me through the realm of influencer marketing, from identifying suitable influencers to establishing authentic collaborations for my [insert product/service] brand."
   - คำอธิบาย: คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT นำผู้ใช้ผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านอิทธิพล ตั้งแต่การระบุบุคคลสำคัญในโดเมนนั้น ๆ ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือที่แท้จริงสำหรับแบรนด์ของผู้ใช้ โดยในข้อความของคำสั่งจะต้องระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำที่เกี่ยวกับวิธีการทำการตลาดผ่านช่องทางอิทธิพล (influencer marketing) ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการระบุบุคคลที่เหมาะสมในการรับผิดชอบสื่อสาร (influencers) และวิธีการสร้างความร่วมมือที่แท้จริงกับแบรนด์ของผู้ใช้
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของคุณที่ต้องการจะทำการตลาด
   - ระบุความต้องการของคุณเกี่ยวกับอิทธิพลที่คุณต้องการสร้างความร่วมมือด้วย (เช่น การสร้างความติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายในตลาดที่เป้าหมาย)
   - ระบุขั้นตอนการใช้คำแนะนำที่ได้รับจาก ChatGPT เพื่อระบุบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นอิทธิพล
   - ใช้คำแนะนำที่ได้รับในการกำหนดเงื่อนไขและวิธีการสร้างความร่วมมือที่เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างการร่วมมือกับอิทธิพลในการตลาดสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าสตรี
     - คำสั่ง: "Navigate me through the realm of influencer marketing, from identifying suitable influencers to establishing authentic collaborations for my women's fashion brand."

   - Use Case 2: สร้างการพัฒนาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มผ่านการใช้งานช่องทางอิทธิพล
     - คำสั่ง: "Guide me through the realm of influencer marketing, from identifying suitable influencers to establishing authentic collaborations for my food and beverage business."

   - Use Case 3: สร้างการตลาดสำหรับแบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพผ่านช่องทางอิทธิพลบนสื่อสังคม
     - คำสั่ง: "Help me navigate through the realm of influencer marketing, from identifying suitable influencers to establishing authentic collaborations for my health food brand."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ