วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts วิธีการทำเงินจากช่อง YouTube เกี่ยวกับงานไม้: คำแนะนำและเคล็ดลับ

ค้นหาวิธีการสร้างรายได้จากช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับงานไม้ของคุณ ด้วยคำแนะนำเช่นวิธีการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจและการใช้คอนเทนต์ที่ได้รับการสนับสนุนและลิงก์ต่อเนื่อง อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เคล็ดลับในการเริ่มต้นทำเงินจากช่อง YouTube ของคุณ

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts วิธีการทำเงินจากช่อง YouTube เกี่ยวกับงานไม้: คำแนะนำและเคล็ดลับ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Offer tips for monetizing a woodworking YouTube channel, such as sponsored woodworking project tutorials and affiliate links to woodworking tools. Detail how to create engaging video content featuring sponsored woodworking projects, while providing step-by-step instructions and woodworking tips to viewers. Explore opportunities for sponsored partnerships with woodworking tool manufacturers, lumber suppliers, or home improvement stores, as well as affiliate partnerships to earn commissions on sales of woodworking equipment recommended in the videos."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำให้ช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับงานไม้ของคุณสามารถทำเงินได้ โดยการใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การทำคอนเทนต์วิดีโอสำหรับโครงการงานไม้ที่ได้รับการสนับสนุนและการให้ลิงก์ต่อเนื่องกับเครื่องมืองานไม้แบบพาร์ทเนอร์ นอกจากนี้ยังต้องการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจที่มีโครงการงานไม้ที่ได้รับการสนับสนุน โดยการให้คำแนะนำขั้นตอนต่อขั้นและเคล็ดลับเกี่ยวกับงานไม้ให้กับผู้ชม เพื่อให้เกิดผลตอบรับที่ดี สุดท้ายยังเรียกให้สำรวจโอกาสในการร่วมงานกับผู้ผลิตเครื่องมืองานไม้ ผู้จำหน่ายไม้หรือร้านซื้อของในบ้าน และการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นจากการขายเครื่องมืองานไม้ที่แนะนำในวิดีโอ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - การสร้างเนื้อหาวิดีโอ: สร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจโดยเลือกโครงการงานไม้ที่น่าสนใจและมีความน่าสนใจสำหรับช่อง YouTube ของคุณ ให้แนะนำขั้นตอนต่อขั้นและเคล็ดลับเกี่ยวกับงานไม้ให้กับผู้ชม โดยระบุชื่อและยี่ห้อของเครื่องมือที่ใช้ในโปรเจกต์
   - การสร้างรายได้จากคอนเทนต์: ค้นหาโอกาสสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องมืองานไม้ ผู้จำหน่ายไม้หรือร้านซื้อของในบ้าน และพาร์ทเนอร์อื่น ๆ เพื่อให้การสนับสนุนสำหรับโครงการโพสต์วิดีโอของคุณ
   - การใช้ลิงก์ต่อเนื่อง: สร้างลิงก์ต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปยังเครื่องมืองานไม้ที่ใช้ในวิดีโอของคุณและลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พาร์ทเนอร์เพื่อสนับสนุนการขาย

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1: การสร้างเนื้อหาวิดีโอ
คำสั่ง: "อธิบายวิธีการสร้างโต๊ะไม้ที่มีเค้าโครงให้กับผู้ชม โดยระบุขั้นตอนที่ต้องการทำและเคล็ดลับในการตัดไม้และการประกอบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี"
  
Use Case 2: การสร้างรายได้จากคอนเทนต์
คำสั่ง: "แนะนำวิธีการค้นหาบริษัทผู้ผลิตเครื่องมืองานไม้ที่สนใจการสนับสนุนโครงการโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับโครงการงานไม้ของฉัน"
  
Use Case 3: การใช้ลิงก์ต่อเนื่อง
คำสั่ง: "สร้างลิงก์ต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปยังเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในวิดีโอของฉันและแนะนำให้ผู้ชมไปซื้อผ่านลิงก์นี้เพื่อสนับสนุนช่องของฉัน"

การใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างคำแนะนำและแผนก่อนการดำเนินการเพื่อสร้างรายได้จากช่อง YouTube ของคุณที่เกี่ยวกับงานไม้ โดยการรวมเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจและการสร้างรายได้จากคอนเทนต์ในแผนการของคุณ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ