วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างประโยคเปิดอีเมลล์ที่เร้าใจสำหรับแคมเปญการแนะนำสินค้าหรือบริการ

คำสั่งนี้ช่วยให้ ChatGPT สร้างประโยคเปิดที่น่าสนใจสำหรับอีเมลล์แคมเปญ โดยเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้กับลูกค้าเป้าหมาย ด้วยเป้าหมายที่จะกระตุ้นความสนใจและกระตุ้นให้ผู้รับต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างประโยคเปิดอีเมลล์ที่เร้าใจสำหรับแคมเปญการแนะนำสินค้าหรือบริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ชื่อ: "Generate an engaging opening line for an email campaign introducing [insert product/service] to potential customers, sparking curiosity and encouraging recipients to continue reading to learn more about the product/service."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่กำหนดให้ ChatGPT สร้างประโยคเปิดที่น่าสนใจสำหรับแคมเปญการส่งอีเมล์ โดยมุ่งเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ให้กับลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย โดยทำให้ผู้รับอีเมลล์รู้สึกกระตือรือร้นและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น อีกทั้งยังต้องสร้างความสนใจให้กับผู้รับเพื่อให้ตั้งใจอ่านต่อไป

3. วิธีการใช้:
   - เริ่มต้นโดยใช้คำสั่ง "Generate an engaging opening line for an email campaign introducing [insert product/service] to potential customers" แล้วตามด้วยข้อความที่ต้องการสร้าง

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
     - คำสั่ง: "Generate an engaging opening line for an email campaign introducing our latest smartwatch to potential customers, sparking curiosity and encouraging recipients to continue reading to learn more about its features."

   - Use Case 2: การแนะนำบริการใหม่
     - คำสั่ง: "Generate an engaging opening line for an email campaign introducing our cutting-edge online tutoring service to potential customers, sparking curiosity and encouraging recipients to continue reading to learn more about how it can benefit them."

   - Use Case 3: การแนะนำคอนเทนต์ใหม่
     - คำสั่ง: "Generate an engaging opening line for an email campaign introducing our exclusive cooking tips newsletter to potential subscribers, sparking curiosity and encouraging recipients to continue reading to learn more about our mouth-watering recipes."

   - Use Case 4: การแนะนำโปรโมชั่นพิเศษ
     - คำสั่ง: "Generate an engaging opening line for an email campaign introducing our limited-time discount offer to potential customers, sparking curiosity and encouraging recipients to continue reading to learn more about how they can save on their next purchase."

ผ่านขั้นตอนที่แสดงไว้ข้างต้น คุณสามารถใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างประโยคเปิดที่น่าสนใจสำหรับแคมเปญอีเมลล์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการกระตุ้นความสนใจและผลักดันผู้รับให้ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอในอีเมลล์ของคุณ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ