Google เปิดตัว Gemini ซึ่งเป็นโมเดล AI ขนาดใหญ่และทรงพลังที่สุดที่บริษัทเคยสร้างมา

Gemini ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้หลากหลาย

Google เปิดตัว Gemini ซึ่งเป็นโมเดล AI ขนาดใหญ่และทรงพลังที่สุดที่บริษัทเคยสร้างมา

สรุปเนื้อหา

Google เปิดตัว Gemini ซึ่งเป็นโมเดล AI ขนาดใหญ่และทรงพลังที่สุดที่บริษัทเคยสร้างมา Gemini ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้หลากหลาย รวมถึง

 • ตอบคำถามด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างแม่นยำ เช่น "กรุงปารีสเป็นเมืองหลวงของประเทศใด?" หรือ "อะไรคือสูตรของน้ำ?"
 • เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น บทกวี โค้ด บทละคร ชิ้นดนตรี อีเมล จดหมาย ฯลฯ ตัวอย่างเช่น Gemini สามารถเขียนบทกวีเกี่ยวกับความรัก เขียนโค้ดเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน หรือเขียนบทละครสำหรับภาพยนตร์
 • แปลภาษาได้หลายสิบภาษา เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ
 • อธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เช่น ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป หรือกลศาสตร์ควอนตัม
 • เขียนโค้ดสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น เว็บแอปพลิเคชัน เกม หรือแอปพลิเคชันมือถือ

ประเด็นสำคัญ

 • Gemini เป็นโมเดล AI ขนาดใหญ่และทรงพลังที่สามารถทำงานได้หลากหลาย
 • Gemini ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าใจและประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 • Gemini มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของ AI โดยช่วยให้ผู้คนเรียนรู้และเข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้น และสามารถช่วยให้ผู้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำถามที่เป็นประโยชน์

 • Gemini จะมีประโยชน์อย่างไรสำหรับผู้ใช้ทั่วไป?

Gemini สามารถมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ทั่วไปในหลาย ๆ ด้าน เช่น

 • ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้และเข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้น เช่น Gemini สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรมได้

 • ช่วยให้ผู้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Gemini สามารถช่วยแปลเอกสาร เขียนอีเมล หรือสร้างรายงาน

 • ช่วยให้ผู้คนสร้างสรรค์มากขึ้น เช่น Gemini สามารถช่วยเขียนบทกวี แต่งเพลง หรือออกแบบเว็บไซต์

 • Gemini จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของ AI อย่างไร?

Gemini มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของ AI ในด้านต่าง ๆ เช่น

 • การวิจัยทางวิทยาศาสตร์: Gemini สามารถช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ

 • การศึกษา: Gemini สามารถช่วยนักเรียนในการเรียนและเข้าใจเนื้อหา

 • ธุรกิจ: Gemini สามารถช่วยธุรกิจในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการ

 • ชีวิตประจำวัน: Gemini สามารถช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 • Gemini มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวหรือไม่?

Gemini ยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอยู่บ้าง เช่น

 • Gemini อาจถูกใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตราย เช่น การโฆษณาหลอกลวง หรือข่าวปลอม
 • Gemini อาจถูกใช้เพื่อสอดแนมผู้คนหรือขโมยข้อมูลส่วนบุคคล

Google กำลังทำงานเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Gemini ทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Transformer ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ที่มีประสิทธิภาพสูง Transformer ช่วยให้ Gemini สามารถเข้าใจและประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Gemini ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยข้อความจากหนังสือ บทความ เว็บไซต์ และโค้ดจาก GitHub ชุดข้อมูลนี้ช่วยให้ Gemini เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและโลกรอบตัวได้

Gemini ยังมีสามขนาดที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ:

 • Ultra: เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดของ Gemini เหมาะสำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
 • Pro: เป็นขนาดที่เล็กกว่า Ultra แต่ยังคงทรงพลังเพียงพอสำหรับงานส่วนใหญ่ เช่น การตอบคำถาม การสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์ หรือการแปลภาษา
 • Nano: เป็นขนาดที่เล็กที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดของ Gemini เหมาะสำหรับงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น การแนะนำการตอบกลับข้อความหรือการแปลภาษา

Gemini ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของ AI Gemini สามารถช่วยให้ผู้คนเรียนรู้และเข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้น และสามารถช่วยให้ผู้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปและแปลข่าวจาก # https://blog.google/technology/ai/google-gemini-ai/

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ