เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าด้วยคำสั่ง AI ChatGPT Prompts

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เน้นการสะท้อนจุดขายเฉพาะเจาะจงของสินค้าและเอกลักษณ์ของแบรนด์ บทความนี้จะแนะนำวิธีการใช้คำสั่งและมีตัวอย่าง Use Cases ที่เป็นตัวอย่างให้ความเข้าใจ.

เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าด้วยคำสั่ง AI ChatGPT Prompts

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:

"Design a product packaging concept for our [insert product] that reflects its unique selling points and brand identity."

ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้อง ChatGPT ให้ช่วยออกแบบแนวคิดการบรรจุสินค้าสำหรับสินค้าที่ระบุ (ต้องใส่ชื่อสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ) โดยต้องการให้บรรจุภัณฑ์นี้สะท้อนจุดขายที่เฉพาะเจาะจงของสินค้านั้น ๆ และเน้นเข้าที่เอกลักษณ์ของแบรนด์ (brand identity) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้.

วิธีใช้:
1. ระบุชื่อสินค้า: เริ่มต้นโดยใส่ชื่อของสินค้าที่ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แน่นอนในคำสั่ง โดยเปลี่ยน "[insert product]" เป็นชื่อของสินค้า เช่น "Design a product packaging concept for our new smartphone that reflects its unique selling points and brand identity."

2. ระบุจุดขายที่เฉพาะเจาะจง: แสดงถึงคุณสมบัติหรือสิ่งเด่นที่ทำให้สินค้านี้โดดเด่นจากคู่แข่งของมัน ระบุให้ชัดเจนว่าบรรจุภัณฑ์ควรเน้นส่วนใดของสินค้าหรือคุณลักษณะที่สำคัญ.

3. ระบุเอกลักษณ์ของแบรนด์: ระบุว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรสะท้อนแบรนด์อย่างไร เช่น สีที่ใช้ในแบรนด์, โลโก้, และค่านิยมทางสังคมของแบรนด์.

4. เพิ่มรายละเอียด (ถ้าต้องการ): หากต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบ, สามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด, วัสดุ, สไตล์, หรือความสวยงามทางอาร์ตของบรรจุภัณฑ์ได้.

ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

1. "Design a product packaging concept for our premium chocolate that reflects its unique selling points of exquisite taste and organic ingredients, while staying true to our brand's minimalist aesthetic."

2. "Design a product packaging concept for our eco-friendly water bottles that reflects its unique selling points of sustainability and durability, aligning with our brand's vibrant and nature-inspired identity."

3. "Design a product packaging concept for our high-performance running shoes that reflects its unique selling points of comfort and speed, maintaining our brand's sleek and modern image."

4. "Design a product packaging concept for our artisanal coffee beans that reflects its unique selling points of rich flavor profiles and fair trade practices, while highlighting our brand's commitment to supporting local communities."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ