วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างเทมเพลตอีเมลในการติดตามและนำลีดผ่านกระบวนการขาย

วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อพัฒนาเทมเพลตอีเมลสำหรับการดูแลลีดและแนะนำในกระบวนการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างเทมเพลตอีเมลในการติดตามและนำลีดผ่านกระบวนการขาย

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดมีความสำคัญดังนี้:

"Compose a set of email templates for nurturing leads and guiding them through the sales funnel for our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT พัฒนาชุดของเทมเพลตอีเมลที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในกระบวนการการติดตามและนำลีดผ่านสู่กระบวนการขาย (sales funnel) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการระบุ ([insert product/service]) โดยที่ [insert product/service] จะถูกแทนที่ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะตัวของคุณเอง เพื่อให้เกิดการสร้างอีเมลที่สอดคล้องกับความต้องการของลีดและช่วยในกระบวนการเปลี่ยนลีดเป็นลูกค้าโดยประสิทธิภาพมากขึ้น

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับ
   - ระบุเป้าหมายหรือขั้นตอนการขายที่คุณต้องการให้ลีดผ่านทางและเน้นไปที่จุดหรือขั้นตอนที่คุณต้องการช่วยให้ลีดเข้าใจมากขึ้นหรือดำเนินการต่อในการขาย
   - สร้างคำสั่งที่เป็นมาตรฐานหรือขั้นตอนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเท็มเพลตอีเมล
   - คำสั่งอาจรวมถึงคำขอบคุณ,ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ข้อมูลติดต่อ, และคำเรียกร้องให้ลีดดำเนินการต่อหรือติดต่อกลับ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดตามลีดในกระบวนการขายของสินค้า "สมาร์ทโฟน XYZ"
     - คำสั่ง: "Compose a set of email templates for nurturing leads and guiding them through the sales funnel for our Smartphones XYZ."
     - ตัวอย่างคำสั่งในเทมเพลต: "Hello [Name], Thank you for showing interest in our Smartphones XYZ. In this email series, we will guide you through the features, benefits, and purchasing options of our smartphones to help you make an informed decision."

   - Use Case 2: สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดตามลีดในกระบวนการขายของบริการ "บริการคลาวด์คอมพิวติ่ง"
     - คำสั่ง: "Compose a set of email templates for nurturing leads and guiding them through the sales funnel for our Cloud Computing Service."
     - ตัวอย่างคำสั่งในเทมเพลต: "Dear [Name], We're excited to introduce you to our Cloud Computing Service. Over the next few emails, we will explain the advantages of our service, walk you through the setup process, and provide pricing options to tailor a solution to your needs."

ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อให้ ChatGPT ช่วยคุณสร้างเทมเพลตอีเมลที่เหมาะสมสำหรับการติดตามลีดและช่วยในการเปลี่ยนลีดเป็นลูกค้าได้อย่างประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในกระบวนการขายของคุณเอง คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตตามความต้องการของคุณเพิ่มเติมด้วยในคำสั่งที่คุณสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์และลักษ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ