วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts พัฒนาบริการเชื่อมโยงผู้วางแผนงานกับผู้ขายท้องถิ่นสำหรับแอปมือถือ

สร้างบริการในแอปมือถือที่เชื่อมโยงกับผู้วางแผนงานกับผู้ขายท้องถิ่น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts พัฒนาบริการเชื่อมโยงผู้วางแผนงานกับผู้ขายท้องถิ่นสำหรับแอปมือถือ

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มีรูปแบบดังนี้:
"Develop a [insert service] for a mobile app that connects event planners with local vendors."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT พัฒนาบริการที่เกี่ยวข้องกับ [insert service] สำหรับแอปมือถือ ที่เชื่อมโยงผู้วางแผนงานกับผู้ขายท้องถิ่น

**3. แนะนำวิธีใช้:**
- ในการสร้างคำสั่งให้ ChatGPT, ควรเน้นรายละเอียดของบริการที่ต้องการพัฒนา เช่น "Develop a catering service," "Develop a venue booking service," หรือ "Develop a photography service."
- เพิ่มข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการเชื่อมโยงแผนงานกับผู้ขายท้องถิ่นในบริการนั้น ๆ เช่น วิธีการค้นหาผู้ขาย, การแจ้งเตือน, หรือการจัดการการชำระเงิน
- ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้หรือผู้วางแผนงาน, เพื่อให้ ChatGPT สามารถกล่าวถึงความสำคัญและความพึงพอใจของผู้ใช้

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

a. **Use Case: Catering Service**
   - คำสั่ง: "Develop a catering service for a mobile app that connects event planners with local catering vendors."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a system that allows event planners to browse and book local catering services for their events. Include features such as menu customization, pricing details, and real-time availability."

b. **Use Case: Venue Booking Service**
   - คำสั่ง: "Develop a venue booking service for a mobile app that connects event planners with local venues."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Build a platform where event planners can discover, compare, and book local venues based on their preferences. Implement filters for capacity, amenities, and pricing, ensuring a seamless booking experience."

c. **Use Case: Photography Service**
   - คำสั่ง: "Develop a photography service for a mobile app that connects event planners with local photographers."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Design a system that enables event planners to find and hire local photographers for their events. Include features like portfolio viewing, package customization, and secure payment options."

ด้วยการให้คำแนะนำและตัวอย่างที่ชัดเจน, ChatGPT สามารถสร้างคำตอบที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ