วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างคำถามสัมภาษณ์สำหรับ Podcast หรือวิดีโอกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบ Podcast หรือวิดีโอของคุณ ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังหรือผู้ชมของคุณ

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างคำถามสัมภาษณ์สำหรับ Podcast หรือวิดีโอกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Craft a series of interview questions for a podcast or video series featuring industry experts in our niche."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งชุดนี้เป็นคำสั่งที่เรียกร้องการสร้างชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ Podcast หรือวิดีโอที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาที่คุณกำลังทำงานหรือสนใจอยู่เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือกลุ่มของคุณ คำสั่งนี้ช่วยให้คุณสร้างชุดคำถามที่เหมาะสมเพื่อสร้างเนื้อหาอิงค์โฉมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมหรือผู้ฟังของคุณใน Podcast หรือวิดีโอของคุณ.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยกำหนดกำหนดขอบเขตหรือเนื้อหาหลักที่คุณต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงใน Podcast หรือวิดีโอของคุณ เขียนลงบนกระดาษหรือเอกสารได้ที่คุณต้องการจะสอบถามเพิ่มเติม.
   - คำสั่งชุดนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะมีหลายตอนหรือตอนเดียว ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ.
   - คำสั่งนี้ยังเป็นไปได้ในการสร้างเนื้อหาคำถามสำหรับองค์กรหรือธุรกิจของคุณเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในคุณลักษณะทางธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: Podcast ธุรกิจเทคโนโลยี
     - คำสั่ง: "Craft a series of interview questions for a podcast series featuring industry experts in the technology sector."
     - ตัวอย่างคำถาม:
       1. "Can you share your insights on the latest trends in the tech industry?"
       2. "What challenges do you see in the future of technology?"
       3. "Tell us about your most successful tech project and what you learned from it."

   - Use Case 2: วิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
     - คำสั่ง: "Craft a series of interview questions for a video series featuring travel industry experts."
     - ตัวอย่างคำถาม:
       1. "What are the top travel destinations for the upcoming year?"
       2. "How has the travel industry adapted to the challenges posed by the pandemic?"
       3. "Share your best travel tips for first-time travelers."

   - Use Case 3: การสัมภาษณ์สำหรับบริษัทเครือข่ายสังคม
     - คำสั่ง: "Craft a series of interview questions for an interview with social media marketing experts for our company's blog."
     - ตัวอย่างคำถาม:
       1. "What social media platforms do you think are most effective for brand promotion?"
       2. "How important is influencer marketing in social media strategies?"
       3. "Can you share a successful social media campaign you've worked on?"

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งคำถามตามความต้องการและหลักสูตรของพอดแคสต์หรือวิดีโอของตนเองเพื่อเน้นหัวข้อหรือความสนใจที่แตกต่างกันและทำให้การสัมภาษณ์มีคุณค่าสูงสุดสำหรับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ