วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts แก้ไขความสับสน! บทความชี้แจงความคิดผิดๆ ในวงการอุตสาหกรรมและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

สำหรับบล็อกนี้, เราได้ให้คำสั่ง ChatGPT ในการเขียนชุดบทความที่แก้ไขความคิดที่ผิดและความสับสนที่พบบ่อยในวงการต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประสานความเข้าใจและให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในแต่ละวงการ

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts แก้ไขความสับสน! บทความชี้แจงความคิดผิดๆ ในวงการอุตสาหกรรมและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Write a series of blog posts addressing common industry misconceptions and providing accurate information."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างชุดบทความบนบล็อกที่แสดงถึงความคิดซึ่งผิดและมีความสับสนที่พบบ่อยในวงการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขความคิดนั้น บทความควรมีลักษณะของคำแนะนำและเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้อ่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพิ่มความเข้าใจในวงการนั้น ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการใช้คำสั่งนี้, ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของวงการที่ต้องการสร้างบทความ เช่น "Write a series of blog posts addressing common misconceptions in the technology industry and providing accurate information."
   - ควรให้ข้อแนะนำที่เป็นไปได้มากขึ้นเพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าวงการนั้นมีความสับสนและปัญหาที่ไหนบ้างที่ต้องการระบุ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: Technology Industry
   - คำสั่ง: "Write a series of blog posts addressing common misconceptions in the technology industry and providing accurate information."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Clarify the misconceptions about artificial intelligence and machine learning in the technology industry."

   Use Case 2: Health and Wellness Industry
   - คำสั่ง: "Write a series of blog posts addressing common misconceptions in the health and wellness industry and providing accurate information."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Debunk myths surrounding popular diets and provide evidence-based information for a healthier lifestyle."

   Use Case 3: Financial Industry
   - คำสั่ง: "Write a series of blog posts addressing common misconceptions in the financial industry and providing accurate information."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Explain the truths behind common investment misconceptions and guide readers toward informed financial decisions."

การใช้คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT สร้างบทความที่ได้รับข้อมูลจากวงการที่ระบุให้ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขความคิดที่ผิดพลาดในวงการนั้น ๆ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ