เคล็ดลับการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับโปรแกรมแนะนำลูกค้า

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเทมเพลตอีเมลที่สร้างสรรค์เพื่อส่งให้กับลูกค้าในโครงการส่งเสริมการแนะนำลูกค้าให้ช่วยแนะนำเพื่อนและเพื่อนร่วมงานให้มาใช้บริการหรือสินค้าของคุณ มีขั้นตอนการใช้คำสั่งเพื่อให้ ChatGPT สร้างเทมเพลตที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการสร้างการตอบสนองจากลูกค้า.

เคล็ดลับการเขียน  AI ChatGPT Prompts สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับโปรแกรมแนะนำลูกค้า

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Draft a series of email templates for a customer referral program, encouraging satisfied customers to refer friends and colleagues."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ทำหน้าที่เขียนชุดของเทมเพลตอีเมลเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมลูกค้าให้ช่วยแนะนำลูกค้าคนอื่นให้มาใช้บริการหรือสินค้าขององค์กร ในเคสนี้เป็นการสร้างอีเมลที่เรียบง่ายและน่าสนใจที่สามารถส่งให้กับลูกค้าที่พึงพอใจและเรียกร้องให้พวกเขาช่วยแนะนำเพื่อนและเพื่อนร่วมงานให้มาเข้าร่วม.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยให้ ChatGPT ทราบเพิ่มเติมว่าสินค้าหรือบริการที่คุณกำลังพัฒนาคืออะไร และคุณต้องการลูกค้าที่พึงพอใจช่วยโปรโมทให้กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานอย่างไร.
   - ระบุว่าคุณต้องการเทมเพลตอีเมลที่นำไปส่งให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตั้งใจแนะนำคนอื่นให้มาใช้บริการหรือสินค้าของคุณ.
   - ระบุจำนวนเทมเพลตที่คุณต้องการและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละเทมเพลต เช่น หัวข้อ, ข้อความ, การเรียกเขียนเนื้อหา, ข้อความส่วนท้าย, และลายเซนต์.
   - อธิบายว่าคุณต้องการเทมเพลตที่มีความน่าสนใจและเน้นข้อได้เปรียบของการแนะนำสินค้าหรือบริการของคุณ.
   - สรุปความสำคัญของเทมเพลตที่คุณต้องการ เช่น การเรียกร้องให้ลูกค้าช่วยแนะนำเพื่อนและเพื่อนร่วมงานแบบเป็นมิตรและเตือนสำคัญของการแบ่งปันสิ่งดีๆ.
   - เพิ่มข้อกำหนดเพิ่มเติมเช่น สีหรือรูปแบบของอีเมล, ความยาวของข้อความ, หรือการแนะนำเพิ่มเติม.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:
   - ให้ ChatGPT สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับบริการห้องพักโรงแรม โดยให้เน้นการแนะนำโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่พึงพอใจและเตือนความสำคัญของแนะนำเพื่อน.
   - ให้ ChatGPT สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการแนะนำการใช้แอปพลิเคชันมือถือ โดยเน้นข้อดีของแชร์แอปกับเพื่อนและเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความพอใจของลูกค้า.
   - ให้ ChatGPT สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับร้านอาหารโดยให้เน้นความอร่อยของอาหารและการแนะนำให้เพื่อนและเพื่อนร่วมงานมาลิบโซง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ