วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบ Infographic แสดงผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและการปรับปรุง

ให้ ChatGPT สร้าง Infographic ที่มีความสามารถในการแสดงผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าล่าสุดและการปรับปรุงตามคำแนะนำที่ได้รับ โดยคำสั่งนี้เป็นการเรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบ Infographic ที่มีการแสดงผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและการปรับปรุงที่ทางบริษัททำ และควรจะทำให้ผู้ชมสามารถโต้ตอบและมีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูล.

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบ Infographic แสดงผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและการปรับปรุง

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดคือ "Design an interactive infographic showcasing the results of a recent customer satisfaction survey and improvements made based on feedback."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้อง ChatGPT ให้ออกแบบ "infographic" ที่เป็นกราฟิกแบบประสานที่สามารถแสดงข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าล่าสุด และการปรับปรุงที่ทำขึ้นโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลจากผลสำรวจนั้น โดยที่กราฟิกนี้ควรจะสามารถนำเสนอข้อมูลที่สำคัญและทรงพอใจแก่ผู้ดู และต้องเป็นอินเทอร์แอคทีฟที่สามารถให้ข้อมูลโดยประกอบกับผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้เป็นการสร้างสื่อสารเพื่อนำเสนอผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและการปรับปรุงตามคำแนะนำที่ได้รับจากลูกค้านั้นเอง

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยระบุคำสั่งอย่างชัดเจน ให้ ChatGPT เข้าใจว่าคุณต้องการออกแบบ infographic.
   - ระบุข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงใน infographic อย่างชัดเจน เช่น ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและการปรับปรุงที่มี.
   - ระบุว่าคุณต้องการ infographic ที่มีลักษณะเป็น interactive ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างแผนภาพแบบต่าง ๆ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ผู้ชมสามารถสั่งการหรือโต้ตอบได้.
   - ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าจำเป็นเช่น รูปแบบสี, ขนาด, รูปแบบการนำเสนอ, หรือข้อมูลเฉพาะที่ต้องการให้นำเข้าใน infographic.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - การใช้คำสั่งนี้เพื่อสร้าง infographic ที่แสดงผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและการปรับปรุงที่ทางบริษัทของคุณได้ดำเนินการ โดยเริ่มต้นด้วยคำสั่ง "Create an interactive infographic to showcase the recent customer satisfaction survey results and the improvements made based on feedback. The infographic should be visually appealing and engaging, allowing viewers to interact with the data. Please include key metrics, customer comments, and before-and-after comparisons."
   
   - การใช้คำสั่งนี้เพื่อสร้าง infographic ที่นำเสนอผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในสาขาธุรกิจที่คุณทำ พร้อมทั้งการปรับปรุงที่มีผล โดยใช้คำสั่ง "Design an interactive infographic illustrating the results of our recent customer satisfaction survey in the healthcare industry and the improvements implemented based on customer feedback. Ensure that the infographic is visually appealing and allows users to explore the data interactively, including statistics, quotes from customers, and success stories."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ