คู่มือการใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สำหรับการสร้างแผนพัฒนาและขายเกมมือถือ

คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการแนะนำการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแผนการพัฒนาและขายเกมมือถือ โดยเน้นการเพิ่มรายได้จาก in-app purchases, รูปแบบโฆษณาและกลยุทธ์ในการครอสโปรโมต พร้อมทั้งมีตัวอย่าง Use Cases เพื่อให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการใช้ ChatGPT.

คู่มือการใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สำหรับการสร้างแผนพัฒนาและขายเกมมือถือ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Craft a plan for [insert product/idea/business/service] to develop and sell a mobile game, focusing on in-app purchases, advertising models, and cross-promotion strategies."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT จัดทำแผนการสำหรับการพัฒนาและขายเกมมือถือ (mobile game) โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีในการเพิ่มรายได้จาก in-app purchases (การซื้อภายในแอพ), ร่วมทั้งแนะนำกลยุทธ์ในการโฆษณาแบบ advertising models และวิธีในการครอสโปรโมต (cross-promotion) เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าหรือบริการของเกมนี้.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยระบุชื่อหรือคำนำหน้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการที่คุณต้องการพัฒนาเกมมือถือสำหรับมัน (เช่น "Craft a plan for a fitness app" หรือ "Craft a plan for an e-commerce platform").
   - จากนั้นระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง เช่น ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย, กลยุทธ์การพัฒนาเกม, วิธีการทำให้ผู้เล่นเสนอเงินสำหรับสิ่งในเกม (in-app purchases), แบบแผนโฆษณา, และวิธีในการครอสโปรโมตกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่คุณมี.
   - ควรใช้คำสั่ง "Craft a plan" เพื่อชี้นำ ChatGPT ในการสร้างแผนที่มีระเบียบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: สร้างแผนสำหรับการพัฒนาและขายเกมมือถือแนวเพลิดเพลิน
   - คำสั่ง: "Craft a plan for a casual mobile game to develop and sell, focusing on in-app purchases, advertising models, and cross-promotion strategies."

   Use Case 2: สร้างแผนสำหรับการพัฒนาและขายเกมมือถือในหมวดหมู่การศึกษา
   - คำสั่ง: "Craft a plan for an educational mobile game to develop and sell, focusing on in-app purchases, advertising models, and cross-promotion strategies."

   Use Case 3: สร้างแผนสำหรับการพัฒนาและขายเกมมือถือสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
   - คำสั่ง: "Craft a plan for a travel industry mobile game to develop and sell, focusing on in-app purchases, advertising models, and cross-promotion strategies."

   Use Case 4: สร้างแผนสำหรับการพัฒนาและขายเกมมือถือสำหรับแอพพลิเคชันการฝึกหัดทางกาย
   - คำสั่ง: "Craft a plan for a fitness app mobile game to develop and sell, focusing on in-app purchases, advertising models, and cross-promotion strategies."

แต่ละ Use Case จะให้ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือไอเดียที่กำลังพัฒนาและขาย, และ ChatGPT จะใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อสร้างแผนที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ