เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts การแข่งขันสร้างเนื้อหาจากผู้ใช้บนโซเชียลมีเดีย

เริ่มต้นการแข่งขันสร้างเนื้อหาผู้ใช้บนโซเชียลมีเดีย ด้วยการชวนผู้ติดตามให้แบ่งปันโพสต์ที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อรับโอกาสชนะรางวัล!

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts การแข่งขันสร้างเนื้อหาจากผู้ใช้บนโซเชียลมีเดีย
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Curate user-generated content contests on social media platforms, encouraging followers to share creative posts related to [business type] for a chance to win prizes."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกใช้เพื่อสร้างการแข่งขันเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยกระตุ้นผู้ติดตามให้แบ่งปันโพสต์ที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับประเภทธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยมีโอกาสที่จะได้รับรางวัล
 
3. วิธีการใช้:
   - กำหนดประเภทธุรกิจ: เริ่มต้นโดยการระบุประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ อาจเป็นร้านอาหาร, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, การเดินทาง, หรืออื่นๆ
   - สร้างโพสต์: สร้างโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณ โปรโมทการแข่งขันและเนื้อหาสร้างสรรค์เกี่ยวกับธุรกิจที่คุณกำหนดไว้
   - ประกาศรางวัล: กำหนดรางวัลที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจและกำลังใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เช่น สินค้าฟรี, บัตรกำนัล, หรือการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ
 
4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: ร้านอาหาร
     - การเริ่มต้น: "Curate user-generated content contests on social media platforms, encouraging followers to share creative posts related to restaurants for a chance to win prizes."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a contest on Instagram where followers can share their most creative food photos using our hashtag #DeliciousDishes. Winners will receive a free dinner for two at our restaurant!"
 
   - Use Case 2: การท่องเที่ยว
     - การเริ่มต้น: "Curate user-generated content contests on social media platforms, encouraging followers to share creative posts related to travel for a chance to win prizes."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Launch a contest on Twitter inviting users to share their best travel memories with our hashtag #AdventureTales. The most captivating story will win a weekend getaway package!"
 
   - Use Case 3: สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
     - การเริ่มต้น: "Curate user-generated content contests on social media platforms, encouraging followers to share creative posts related to electronics for a chance to win prizes."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Host a competition on Facebook where participants can upload videos showcasing innovative uses of our gadgets with the hashtag #TechGenius. The most inventive entry will win our latest product release!"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ