ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts แนวทางการสร้างรายได้จาก Virtual Event Platform: การวางแผนสำหรับสินค้าหรือบริการ

สร้างแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำกำไรจากแพลตฟอร์มงานสดทางออนไลน์ของคุณ! อธิบายการขายบัตร, การขายสินค้าในงาน, และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหลังจากงานในแบบที่สร้างประสิทธิภาพ. ให้ ChatGPT ช่วยคุณวางแผนอย่างรอบคอบและสร้างแนวทางที่ทันสมัย

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts แนวทางการสร้างรายได้จาก Virtual Event Platform: การวางแผนสำหรับสินค้าหรือบริการ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Outline a plan for [insert product/idea/business/service] to monetize a virtual event platform, including ticket sales, in-event purchases, and follow-up product offerings."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างข้อเสนอหรือแผนการที่เกี่ยวกับวิธีที่ [insert product/idea/business/service] สามารถทำกำไรจากแพลตฟอร์มงานสดทางออนไลน์ (virtual event platform) โดยรวมถึงการขายบัตร, การขายสินค้าในงาน, และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหลังจากงาน.

3. **วิธีใช้:**
   - เริ่มต้นโดยการแนะนำคำสั่งอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ เช่น "เริ่มต้นด้วยการอธิบายว่า [insert product/idea/business/service] มีความเหมาะสมอย่างไรกับการทำกำไรจากแพลตฟอร์มงานสดทางออนไลน์" หรือ "เน้นการขายบัตร, การขายสินค้าในงาน, และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง."

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การขายบัตร**
     - คำสั่ง: "Outline a plan for [insert product/idea/business/service] to maximize ticket sales on the virtual event platform, considering pricing strategies, promotional activities, and targeted audience engagement."

   
   - **Use Case 2: การขายสินค้าในงาน**
     - คำสั่ง: "Provide a detailed strategy for [insert product/idea/business/service] to boost in-event purchases on the virtual event platform, covering product showcases, exclusive offers, and seamless purchase experiences."

   - **Use Case 3: การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง**
     - คำสั่ง: "Create a plan for [insert product/idea/business/service] to introduce follow-up products or services after the virtual event, outlining marketing campaigns, post-event surveys, and customer retention strategies."

5. **การทำงานขั้นตอน:**

   - เริ่มด้วยการให้ ChatGPT สร้างโครงสร้างหลักของแผน แยกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การวางแผนการขายบัตร, การจัดการการขายสินค้าในงาน, และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง.
   
   - ทำให้แน่ใจว่า ChatGPT เข้าใจถึงคำสั่งและมีความรอบคอบในการเสนอแนวทางหรือแผนที่ทำกำไร.

   - ตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ครอบคลุมทั้งหมด.

   - สามารถเพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมหรือข้อถามเพื่อขยายขอบเขตและเสริมคำตอบ.

   - หลังจากได้แผนที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกประการ, สามารถให้ ChatGPT สร้างข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนหรือแนวทางอย่างละเอียดมากขึ้น.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ