วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts อินโฟกราฟิกบริษัท: เส้นทางและความสำเร็จในนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สร้างอินโฟกราฟิกที่เป็นภาพรวมเรื่องราวของบริษัททางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านคำสั่งจาก ChatGPT ที่เน้นถึงประวัติบริษัท, นวัตกรรมที่สำเร็จ, และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts อินโฟกราฟิกบริษัท: เส้นทางและความสำเร็จในนวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Design an infographic illustrating our company's journey and achievements in the realm of innovation and technology."
   - คำอธิบาย: คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ออกแบบอินโฟกราฟิกที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางและความสำเร็จของบริษัทในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างอินโฟกราฟิกที่อธิบายเกี่ยวกับเส้นทางการพัฒนาของบริษัท และความสำเร็จที่ได้รับในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การตอบสนองควรทำให้เน้นถึงข้อมูลที่สำคัญที่อาจรวมถึงประวัติบริษัท, นวัตกรรมที่สำเร็จ, และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการตั้งคำสั่งให้เป็นระเบียบและชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจที่ถูกต้อง
   - สามารถรวมข้อมูลที่ต้องการในอินโฟกราฟิกเช่น ประวัติบริษัท, นวัตกรรมที่สำเร็จ, และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
   - ใช้คำเตือนเพื่อทำให้ ChatGPT ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่า

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:


   - Use Case 1: การสร้างประวัติบริษัท
     - คำสั่ง: "Create a visual timeline showcasing our company's history, key milestones, and significant achievements in the field of innovation and technology."

   - Use Case 2: การแสดงความสำเร็จทางเทคโนโลยี
     - คำสั่ง: "Generate a graphical representation illustrating the technological advancements that have contributed to our company's success in the innovation and technology sector."

   - Use Case 3: การนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
     - คำสั่ง: "Design an infographic highlighting our company's progress in cutting-edge technology and how it has positioned us as a leader in the industry."

   - Use Case 4: การเน้นนวัตกรรมที่สำเร็จ
     - คำสั่ง: "Create a visual representation showcasing the innovative solutions and breakthroughs that have defined our company's success story in the realm of innovation and technology."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ