เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบโมเดลการทำกำไรสำหรับ สินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ โดยใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง

สร้างแบบแผนการทำกำไรที่เป็นประสบการณ์สำหรับ [แทร็กสินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] ที่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น โฆษณา, คุณลักษณะพรีเมียม, และแรงจูงใจสำหรับผู้สร้างเนื้อหาเป็นจุดโฉบเฉี่ยวในการออกแบบรายได้.

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบโมเดลการทำกำไรสำหรับ สินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ โดยใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - ชุดคำสั่ง: "Design a monetization model for [insert product/idea/business/service] based on user-generated content, focusing on advertising, premium features, and content creator incentives."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ให้ ChatGPT ออกแบบโมเดลการทำกำไร (monetization model) สำหรับผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง (user-generated content) โดยให้ความสำคัญกับแนวทางการทำกำไรจากโฆษณา, คุณลักษณะพรีเมียม, และส่วนต่างๆที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สร้างเนื้อหา (content creators).

3. **วิธีใช้:**
   - เพื่อให้ได้คำตอบที่สมบูรณ์แบบและเป็นประสบการณ์ ควรเริ่มต้นด้วยการระบุ "insert product/idea/business/service" ในที่ที่ว่าง ๆ ของคำสั่ง เพื่อทำให้คำสั่งเป็นมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ.

   - ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง (user-generated content) เช่น ประเภทของเนื้อหา, วิธีการสร้าง, ลักษณะทางธุรกิจ, และกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้.

   - ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละปัจจัยที่ต้องการให้โมเดลการทำกำไรให้คำแนะนำ, ได้แก่ โฆษณา, คุณลักษณะพรีเมียม, และแรงจูงใจสำหรับผู้สร้างเนื้อหา.

   - คำสั่งควรเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนและไม่ลำเอียง, เพื่อให้ ChatGPT สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประสบการณ์และตอบโจทย์ได้อย่างที่คาดหวัง.

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: เว็บไซต์การแบ่งปันรีวิวเกม:**
     - "Design a monetization model for a game review-sharing platform based on user-generated content, focusing on advertising, premium features, and content creator incentives."
   
   - **Use Case 2: แพลตฟอร์มการสร้างภาพวาดออนไลน์:**
     - "Design a monetization model for an online drawing platform based on user-generated content, focusing on advertising, premium features, and content creator incentives."

   - **Use Case 3: แอปพลิเคชันการแชทมัลติมีเดีย:**
     - "Design a monetization model for a multimedia chat app based on user-generated content, focusing on advertising, premium features, and content creator incentives."

   ด้วยการให้ตัวอย่าง Use Cases ต่าง ๆ นี้, คุณสามารถปรับแต่งคำสั่งให้เข้ากับบริบทและลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ