เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างนวัตกรรม! AirVogue - เครื่องทำลมสะอาดสวมใส่สำหรับชาวเมือง

AirVogue เป็นเครื่องสะอาดอากาศที่สวมใส่ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมในเมืองที่มีมลพิษอากาศสูง ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและการกรองมลพิษที่เหนือระดับ, AirVogue จะทำให้คุณสามารถหายใจอย่างสะดวกและปลอดภัยทุกวัน

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างนวัตกรรม! AirVogue - เครื่องทำลมสะอาดสวมใส่สำหรับชาวเมือง

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Invent a [insert product] that’s a wearable air purifier for urban residents."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างความคิดหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสะอาดอากาศที่สวมใส่ได้สำหรับชาวเมือง

3. **วิธีใช้:**
   - ในการใช้คำสั่งนี้, คุณสามารถให้ ChatGPT ระบุผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็น wearable air purifier ที่เหมาะสำหรับชาวเมือง โดยระบุชื่อของผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติหลักๆของมัน

4. **Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:**

   - *Use Case 1: การสร้างชื่อสินค้าและลักษณะที่สำคัญ*
     - คำสั่ง: "Invent a stylish wearable air purifier called AirVogue that filters pollutants and enhances urban living."

   - *Use Case 2: การขยายคุณสมบัติ*
     - คำสั่ง: "Expand on the features of the wearable air purifier. How does it address specific challenges faced by urban residents, such as smog and allergens?"

   - *Use Case 3: การตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน*
     - คำสั่ง: "Provide details on how the wearable air purifier, as invented in the previous prompt, can be comfortably worn and charged for daily use."

   - *Use Case 4: การเปรียบเทียบ*
     - คำสั่ง: "Compare AirVogue, the wearable air purifier, with existing air purifier products in the market. Highlight its unique selling points."

การทำงานในลำดับขั้นตอนนี้จะช่วยให้คำสั่ง ChatGPT Prompts มีความชัดเจนและเป็นไปตามที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความคาดหวังมากที่สุด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ