สอนการใช้ AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างประกาศสนับสนุนกิจกรรมกุศล

เรียนรู้วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างประกาศการสนับสนุนกิจกรรมกุศลของบริษัทของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้ ChatGPT สร้างข้อความที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณในการประกาศการสนับสนุนทางการกุศลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ ทั้งนี้ผ่านข้อมูลและ Use Cases ที่เตรียมไว้เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

สอนการใช้ AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างประกาศสนับสนุนกิจกรรมกุศล

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - ChatGPT Prompts ให้โครงสร้างที่นำเสนอข้อความเพื่อให้ตัวแบบสร้างข้อมูลตอบสนองตามที่ร้องขอ
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Compose a press release to announce our company's sponsorship of a charitable event or cause-related campaign."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งต้องการให้ ChatGPT สร้างข้อความที่เป็นการประกาศการสนับสนุนจาก บริษัท ในการแจ้งให้ทราบถึงการสนับสนุนทางการกุศลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - ให้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะปรากฏในประกาศ อาทิเช่น ชื่อบริษัท, สาเหตุที่ได้รับการสนับสนุน, รายละเอียดของกิจกรรม, และทำให้คำขอของคุณชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างข้อความที่เหมาะสม

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

   - **Use Case 1: ประกาศการสนับสนุนกิจกรรมกุศล**
     - คำสั่ง: "Compose a press release to announce our company's sponsorship of a charity run supporting children's education."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Craft a compelling press release that highlights our company's commitment to supporting the upcoming charity run dedicated to advancing children's education."

   - **Use Case 2: ประกาศการสนับสนุนแคมเปญเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์วิกฤต**
     - คำสั่ง: "Compose a press release to announce our company's sponsorship of a cause-related campaign to aid communities affected by a recent crisis."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a press release that communicates our company's involvement in supporting the cause-related campaign aimed at assisting communities impacted by the recent crisis."

การใช้คำสั่งและการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนจะช่วยให้ ChatGPT สร้างข้อความที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ