คำสั่ง AI ChatGPT Prompts แนวคิดการสร้างแอปสมาชิกที่มีเกมทางด้านสมองประจำวันเพื่อเสริมสร้างความจำ

เปิดตัวแอปพลิเคชันสมาชิกที่น่าสนใจที่มีชื่อและลักษณะเกมทางด้านสมองที่แตกต่างกัน สมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงเกมทางด้านสมองที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความจำของคุณทุกวัน!

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts แนวคิดการสร้างแอปสมาชิกที่มีเกมทางด้านสมองประจำวันเพื่อเสริมสร้างความจำ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - ชุดคำสั่ง: "Launch a [insert idea] for a subscription-based app that offers daily brain games to improve memory."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำหรือไอเดียเกี่ยวกับการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่มีการสมัครสมาชิก ซึ่งนำเสนอเกมทางด้านสมองที่มีประจำวันเพื่อช่วยให้ความจำดีขึ้น

3. **วิธีใช้:**
   - ใส่ไอเดียหรือคำที่ต้องการแทนที่ที่อยู่ใน [insert idea] เพื่อให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้น ๆ ที่มีการสมัครสมาชิก และให้เกมทางด้านสมองที่จะช่วยในการปรับปรุงความจำ

4. **Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การเปิดตัวแอปพลิเคชันด้วยชื่อ "MindMastery"**
     - คำสั่ง: "Launch a MindMastery for a subscription-based app that offers daily brain games to improve memory."

   - **Use Case 2: การเปิดตัวแอปพลิเคชันด้วยชื่อ "BrainBoost"**
     - คำสั่ง: "Launch a BrainBoost for a subscription-based app that offers daily brain games to improve memory."

   - **Use Case 3: การเปิดตัวแอปพลิเคชันด้วยชื่อ "NeuroNudge"**
     - คำสั่ง: "Launch a NeuroNudge for a subscription-based app that offers daily brain games to improve memory."

การใช้คำสั่งนี้ในแต่ละกรณีจะทำให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อและลักษณะเกมทางด้านสมองที่แตกต่างกัน และมีการสมัครสมาชิกที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเกมทางด้านสมองทุกวันผ่านแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ