เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts แชร์เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่มีความน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ค้นพบวิธีการสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียที่ทำให้ผู้ติดตามของคุณรู้สึกประทับใจและต้องการแบ่งปันต่อไป จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในการผสมผสานความบันเทิง การเรียนรู้ และอารมณ์ในเนื้อหาของคุณ

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts แชร์เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่มีความน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Share expert tips for creating shareable social media content that resonates with my [insert product/service] audience, blending entertainment, education, and emotion."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งปัน โดยผสมผสานความบันเทิง การศึกษา และอารมณ์ เพื่อทำให้เนื้อหามีความเป็นที่สามารถแบ่งปันได้สูง และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หรือบริการ: กำหนดให้ ChatGPT ทราบเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างเนื้อหาสำหรับ
   - ระบุธีมหรือแนวคิดของเนื้อหา: ระบุว่าคุณต้องการเนื้อหาที่เน้นความบันเทิง เรียนรู้ หรืออารมณ์ใดๆ ที่คุณต้องการให้เนื้อหาส่งผ่าน
   - ร้องขอคำแนะนำ: ใช้คำสั่งเพื่อร้องขอคำแนะนำจาก ChatGPT เกี่ยวกับวิธีการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 
4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างเนื้อหาสำหรับธุรกิจอาหาร
     - Command: "Share expert tips for creating shareable social media content that resonates with my food business audience, blending entertainment, education, and emotion."

   - Use Case 2: สร้างเนื้อหาสำหรับบริการการศึกษาออนไลน์
     - Command: "Share expert tips for creating shareable social media content that resonates with my online education service audience, blending entertainment, education, and emotion."

   - Use Case 3: สร้างเนื้อหาสำหรับสินค้าเสริมสุขภาพ
     - Command: "Share expert tips for creating shareable social media content that resonates with my health supplement product audience, blending entertainment, education, and emotion."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ