เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts แนวคิดโครงการ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสร้างค่ายการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กที่ขาดโอกาส

พบกับแนวคิดโครงการที่จะสร้างองค์กร non-profit ที่จัดตั้งค่ายการเขียนโปรแกรมเพื่อเด็กที่มีทุนน้อยและไม่ได้รับประโยชน์ คำสั่งที่ให้เป็นจุดเริ่มต้นสร้างไอเดียที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านไอทีและนวัตกรรมสำหรับเด็ก โปรดระบุแนวทางหรือความสนใจที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้างไอเดียได้มากที่สุด.

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts แนวคิดโครงการ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสร้างค่ายการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กที่ขาดโอกาส

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Start a [insert idea] for a non-profit organization that sets up coding camps for underprivileged children."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT จำลองและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นโครงการที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (non-profit) ที่จัดค่ายการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กที่มีทุนน้อยหรือจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือ (underprivileged children).

3. **วิธีใช้:**
   - ให้คำสั่งนี้มีความตั้งใจและเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ ChatGPT สร้างไอเดียที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นโครงการ non-profit ที่เน้นการสร้างค่ายการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กที่ไม่ได้รับประโยชน์มาก่อน โปรดแน่ใจว่าคำสั่งมีความชัดเจนและได้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่หรือแนวทางที่คุณสนใจให้เกิดไอเดีย (เช่น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของค่าย, วัตถุประสงค์, หรือวิธีการที่สามารถช่วยเด็กที่ไม่ได้รับประโยชน์ได้มากที่สุด).

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สร้างค่ายแนววิถีเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่ไม่ได้รับประโยชน์:**
     - คำสั่ง: "Start a concept for a non-profit organization that establishes coding camps with a focus on technology trends for underprivileged children."

   - **Use Case 2: การสนับสนุนทักษะการเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมในค่าย:**
     - คำสั่ง: "Start an initiative for a non-profit that sets up coding camps emphasizing programming skills and innovation for underprivileged children."

   - **Use Case 3: การเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการ:**
     - คำสั่ง: "Start a project for a non-profit organization that creates coding camps, focusing on hands-on projects to facilitate learning for underprivileged children."

**สำคัญ:**
   - การให้คำแนะนำและคำสั่งควรเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่ตรงกับความต้องการของคุณ. แนะนำให้ทดสอบคำสั่งต่าง ๆ เพื่อดูผลลัพธ์และปรับแต่งตามความต้องการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ