การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อแนะนำธุรกิจทำซอสและเครื่องปรุงรสที่สร้างด้วยมือ

คู่มือการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแนวคิดธุรกิจที่เน้นการผลิตน้ำสลัดและเครื่องปรุงรสที่มีลักษณะศิลปะและผลิตด้วยมือโดยให้เน้นที่รสชาตินานาชาติ

การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อแนะนำธุรกิจทำซอสและเครื่องปรุงรสที่สร้างด้วยมือ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มีรูปแบบดังนี้:

"Launch a [insert business] around creating artisanal, handcrafted sauces and condiments with international flavors."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างคำตอบหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจที่เน้นการผลิตน้ำสลัดและเครื่องปรุงรสที่มีลักษณะศิลปะและผลิตด้วยมือโดยให้เน้นที่รสชาตินานาชาติ.

3. แนะนำวิธีใช้:

- ใส่ประโยคหรือเนื้อหาที่เป็นที่ตั้งของคำสั่ง ทำให้มีการเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการอย่างชัดเจน เช่น "Launch a business focused on..."
- ควรระวังคำที่มีไว้ในวงเล็บ เช่น [insert business] ควรเติมข้อมูลที่เป็นที่ต้องการลงไป เพื่อให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่สมเหตุสมผล

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1:
คำสั่ง: "Launch a restaurant around creating artisanal, handcrafted sauces and condiments with international flavors."

Use Case 2:
คำสั่ง: "Establish a subscription box service focused on creating artisanal, handcrafted sauces and condiments with international flavors."

Use Case 3:
คำสั่ง: "Start an online marketplace dedicated to promoting artisanal, handcrafted sauces and condiments with international flavors."

โดยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรทดลองด้วยคำสั่งที่แตกต่างกันและปรับปรุงตามผลลัพธ์ที่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ