เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับสำรวจตลาด

ใช้คำสั่งนี้เพื่อให้ ChatGPT สร้างเทมเพลตอีเมลที่ใช้ในการดำเนินการสำรวจตลาด เพื่อเข้าถึงความคิดเห็นและข้อมูลสำคัญจากกลุ่มเป้าหมายของเรา ในที่นี้รวมถึงคำแนะนำในการใช้และตัวอย่าง Use Cases สำหรับการสร้างเทมเพลตที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับสำรวจตลาด

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Compose a set of email templates for conducting market research surveys to gather insights from our audience."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างชุดของเทมเพลตอีเมลที่ใช้ในการดำเนินการสำรวจตลาด เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายของเรา

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - ชื่อของผู้ใช้ควรทำให้คำสั่งชัดเจน และมีขอบเขตที่ชัดเจน (ในที่นี้คือการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับสำรวจตลาด)
   - ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของเทมเพลตที่ต้องการ (เช่น จำนวนอีเมล, ลักษณะของคำถาม)

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   **Use Case 1: Basic Email Survey**
   - **คำสั่ง:**
     - "Compose a basic email survey template to gather general feedback from our audience."

   - **การใช้:**
     - `prompt = "Compose a basic email survey template to gather general feedback from our audience."`

   - **ตัวอย่างคำสั่ง:**
     - `response = chatGPT(prompt, temperature=0.7, max_tokens=150)`

   - **ผลลัพธ์:**
     - "Subject: Your Opinion Matters! Quick Survey Inside
       Hi [Recipient's Name],

       We value your opinion and would love to hear your thoughts! Please take a few minutes to complete our survey by clicking the link below..."

   **Use Case 2: Product-Specific Survey**
   - **คำสั่ง:**
     - "Create an email template for a survey focused on gathering insights about our new product."

   - **การใช้:**
     - `prompt = "Create an email template for a survey focused on gathering insights about our new product."`

   - **ตัวอย่างคำสั่ง:**
     - `response = chatGPT(prompt, temperature=0.7, max_tokens=200)`

   - **ผลลัพธ์:**
     - "Subject: Share Your Thoughts on Our New Product!
       Hi [Recipient's Name],

       We're excited about our latest product and would love to know what you think! Please take a moment to share your feedback by completing our brief survey..."

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้: ในการให้คำสั่งให้ ChatGPT Prompts, ควรระบุข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของเทมเพลตที่ต้องการสร้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความคาดหวังของคุณ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ