เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างไบโอโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจและเน้นกลุ่มเป้าหมาย

เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างบรรยากาศของโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียที่มีเสน่ห์และเน้นที่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจหรือบริการ โดยให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมได้รับความทรงจำและความประทับใจจากโพสต์ของคุณ

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างไบโอโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจและเน้นกลุ่มเป้าหมาย
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Craft compelling and audience-centric social media bios that encapsulate the essence of my [insert product/service] brand across various platforms, enticing followers and visitors."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งชุดนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างบรรยากาศของโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียที่เป็นเสน่ห์และเน้นที่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจหรือบริการในแต่ละแพลตฟอร์ม โดยให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมได้รับความทรงจำและความประทับใจจากโพสต์นั้น
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการที่คุณต้องการสร้างโปรไฟล์สำหรับ เช่น ลักษณะเฉพาะ, บรรยากาศที่ต้องการสร้างขึ้น, กลุ่มเป้าหมาย, และคุณลักษณะที่แตกต่างของสินค้าหรือบริการ
   - ระบุแพลตฟอร์มที่คุณต้องการสร้างโปรไฟล์บน เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn เป็นต้น
   - ระบุคำว่า "compelling" และ "audience-centric" เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
 
   Use Case 1:
   ธุรกิจ: ร้านอาหารและเครื่องดื่มชานม
   แพลตฟอร์ม: Instagram
   คำสั่ง: "Craft compelling and audience-centric social media bios that encapsulate the essence of my milk tea shop brand across various platforms, enticing followers and visitors."
 
   Use Case 2:
   ธุรกิจ: บริการส่งอาหารทางบ้าน
   แพลตฟอร์ม: Facebook
   คำสั่ง: "Craft compelling and audience-centric social media bios that encapsulate the essence of my food delivery service brand across various platforms, enticing followers and visitors."
 
   Use Case 3:
   ธุรกิจ: บริการคอร์สออนไลน์เรียนภาษาอังกฤษ
   แพลตฟอร์ม: LinkedIn
   คำสั่ง: "Craft compelling and audience-centric social media bios that encapsulate the essence of my online English language course service brand across various platforms, enticing followers and visitors."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ