วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแม่แบบอีเมลบน ChatGPT สำหรับแคมเปญบริหารลูกค้า

ทำความเข้าใจการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแม่แบบอีเมลสำหรับแคมเปญบริหารลูกค้าที่ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับขั้นตอนต่าง ๆ ของการตัดสินใจของลูกค้า ในเนื้อหาคุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการระบุขั้นตอนที่ชัดเจน, การควบคุมลักษณะของเนื้อหา, และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแม่แบบอีเมลบน ChatGPT สำหรับแคมเปญบริหารลูกค้า

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ชุดคำสั่ง: "Draft a series of email templates for a lead nurturing campaign, providing informative and engaging content tailored to different stages of the buyer's journey for our [insert product/service]."
   - ภารกิจ: ให้ ChatGPT สร้างแม่แบบอีเมลสำหรับแคมเปญการบริหารลูกค้าที่ให้ข้อมูลและเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะกับแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของผู้ซื้อสำหรับ [ใส่ผลิตภัณฑ์/บริการ]

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - ภารกิจของคุณคือการให้ ChatGPT สร้างแบบอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการทำแคมเปญในการบริหารลูกค้า (lead nurturing campaign) โดยมีเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ ที่เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนของการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อ [ใส่ผลิตภัณฑ์/บริการ]

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในคำสั่ง: แนะนำให้ระบุว่าในแต่ละขั้นตอนของการซื้อมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่ควรมี
   - ควบคุมลักษณะของเนื้อหา: ระบุลักษณะของข้อมูลและเนื้อหาที่ควรปรากฏในแต่ละอีเมล เช่น ข้อมูลทางวิชาการในขั้นตอนแรกและข้อมูลโปรโมชั่นในขั้นตอนสุดท้าย
   - การให้ข้อมูลเพิ่มเติม: ระบุว่าคำสั่งควรรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องใส่ในตำแหน่ง [insert product/service]

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

   - Use Case 1: การสร้างแบบอีเมลสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล (Consideration Stage)
     - คำสั่ง: "Draft an email template that provides in-depth information about the features and benefits of [insert product/service] for the consideration stage of the buyer's journey."

   - Use Case 2: การสร้างแบบอีเมลสำหรับขั้นตอนการส่งเสริมการซื้อ (Decision Stage)
     - คำสั่ง: "Create an email template focused on promotions and special offers for [insert product/service] to encourage decision-making in the buyer's journey."

ในกระบวนการใช้คำสั่งนี้ ควรให้ ChatGPT รับข้อมูลที่เพิ่มเติมหรือแก้ไขตามความต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความคาดหวังของแต่ละสถานการณ์การใช้งาน

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ