ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างกลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอ: ศิลปะการเล่าเรื่องในการตลาดสู่ความเชื่อมั่นทางอารมณ์

พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอที่สำรวจศิลปะของการเล่าเรื่องในการตลาดและวิธีที่นั่นสามารถใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางอารมณ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ. ตระหนักถึงวิธีการสร้างเนื้อหาที่เคลื่อนไหวและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านชุดวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างกลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอ: ศิลปะการเล่าเรื่องในการตลาดสู่ความเชื่อมั่นทางอารมณ์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - "Develop a content strategy for a video series that explores the art of storytelling in marketing and how it can be used to create emotional connections with our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - ในคำสั่งนี้, คุณกำลังขอให้ ChatGPT ช่วยพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาสำหรับชุดวิดีโอที่สำรวจศิลปะของการเล่าเรื่องในการตลาด และวิธีที่นั่นสามารถใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางอารมณ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ นักตลาดสามารถใช้ผลลัพธ์ที่ได้จาก ChatGPT เพื่อกำหนดกลยุทธ์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาผ่านชุดวิดีโอ.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังพูดถึงใน [insert product/service]. นอกจากนี้, คุณสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาที่ควรประกอบในชุดวิดีโอ เช่น การแสดงตัวอย่างเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเรื่องราว, วิธีการสร้างความเชื่อมั่นทางอารมณ์, หรือตัวอย่างจริงจากธุรกิจอื่น ๆ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ [insert product/service].
     - คำสั่ง: "Provide insights on selecting compelling stories related to our [insert product/service] that can captivate the audience in a video series."

   - Use Case 2: ขอแนวทางเพื่อเน้นที่การสร้างความเชื่อมั่นทางอารมณ์ในเนื้อหาของวิดีโอ.
     - คำสั่ง: "Suggest strategies to emphasize emotional connection in the video content to build trust and resonance with the audience for our [insert product/service]."

   - Use Case 3: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอตัวอย่างเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเรื่องราว.
     - คำสั่ง: "Guide on incorporating effective marketing tools examples into the video series content that demonstrate the art of storytelling for our [insert product/service]."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ