สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับแคมเปญ Lead Nurturing ด้วย AI ChatGPT Prompts

คู่มือการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเทมเพลตอีเมลในแคมเปญ Lead Nurturing ที่ช่วยนำลูกค้าผ่านการซื้อและแก้ไขปัญหาพบบ่อยด้วยสินค้าหรือบริการของคุณ

สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับแคมเปญ Lead Nurturing ด้วย AI ChatGPT Prompts

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง "Draft a series of email templates for a lead nurturing campaign, guiding prospects through the buyer's journey and addressing common pain points with solutions offered by our [insert product/service]." เป็นคำสั่งที่กำหนดให้ ChatGPT ทำหน้าที่เขียนร่างเทมเพลตอีเมลสำหรับแคมเปญ Lead Nurturing โดยแนะนำกับลูกค้าที่เป็นตัวเข้าทางการซื้อผ่านระบบของลูกค้าและแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยด้วยสินค้าหรือบริการที่เรามีให้.

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

- "Draft a series of email templates": สร้างเทมเพลตอีเมล
- "for a lead nurturing campaign": สำหรับแคมเปญ Lead Nurturing
- "guiding prospects through the buyer's journey": ช่วยนำลูกค้าผ่านทางการซื้อของพวกเขา
- "addressing common pain points with solutions offered by our [insert product/service]": แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยด้วยสินค้าหรือบริการของเรา

3. แนะนำวิธีใช้:

- ในการกำหนดคำสั่งใน ChatGPT, ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย, ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ, และปัญหาที่อาจพบได้.
  
- ใช้ [insert product/service] ในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT รู้ว่าต้องการให้แนะนำเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด.

- ควรระบุลักษณะของแคมเปญ Lead Nurturing เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจว่าเทมเพลตควรจะมีลักษณะใดบ้าง.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

Use Case 1: สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับลูกค้าที่เป็นตัวเข้าทางการซื้อครั้งแรก

คำสั่ง: "Draft an email template welcoming first-time buyers and guiding them through the key features of [insert product/service], addressing any concerns they might have about the purchase."

Use Case 2: สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับลูกค้าที่อยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจ

คำสั่ง: "Draft an email template for prospects in the consideration stage, providing information on how [insert product/service] solves common pain points and emphasizing the value proposition."

การใช้คำสั่งและตัวอย่าง Use Cases นี้จะช่วยให้ ChatGPT เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และลักษณะของเทมเพลตที่ต้องการสร้างสำหรับแคมเปญ Lead Nurturing ของลูกค้า.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ