เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบและคำแนะนำทางการตลาด: เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานกับ product/service ในอุตสาหกรรมของคุณ

นำ ChatGPT มาใช้สร้างประสบการณ์เว็บไซต์ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพโดยการสร้างแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ ท่านสามารถทำให้ผู้เยี่ยมชมได้มีประสบการณ์ที่สนุกสนาน โดยเพิ่มคำถามที่ท้าทายและเปิดโอกาสให้พวกเขาแชทกับ ChatGPT ที่ได้รับคำแนะนำทางการตลาดที่บุคคลจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบและคำแนะนำทางการตลาด: เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานกับ product/service ในอุตสาหกรรมของคุณ

### 1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มามีโครงสร้างดังนี้:

"Create an interactive quiz or assessment related to our industry, designed to engage website visitors, gather data, and provide personalized marketing recommendations using our [insert product/service]."

### 2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างแบบทดสอบหรือการประเมินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ:
- ทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มีประสบการณ์ที่น่าสนใจ
- สะสมข้อมูลจากผู้เยี่ยมชม
- ให้คำแนะนำทางการตลาดที่เป็นบุคคล โดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า

### 3. แนะนำวิธีใช้:

a. **การสร้างคำถามและแบบทดสอบ:**
   - สร้างคำถามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของลูกค้า
   - เพิ่มคำถามที่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมแชทกับ ChatGPT
   - สร้างแบบทดสอบที่ทำให้ผู้เยี่ยมชมตอบคำถามเพื่อเก็บข้อมูล

b. **การให้คำแนะนำ:**
   - ให้ ChatGPT วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้
   - สร้างคำแนะนำทางการตลาดที่เป็นบุคคลโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า

c. **การผนวกรวมลิงค์หรือข้อมูลเพิ่มเติม:**
   - เพิ่มลิงค์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือสินค้าบริการ
   - ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำ

### 4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

**Use Case 1: สร้างคำถามและแบบทดสอบ**
คำถาม: "ในอุตสาหกรรม [insert industry], คุณคิดว่าที่น่าสนใจที่สุดคืออะไร?"
คำสั่ง: "เขียนคำถามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและให้ ChatGPT สร้างแบบทดสอบที่ผู้เยี่ยมชมสามารถทำเพื่อทดสอบความรู้ของพวกเขาในอุตสาหกรรมนั้น"

**Use Case 2: ผลิตคำแนะนำ**
คำถาม: "ตามที่คุณได้ตอบแบบทดสอบข้างต้น, เราทราบว่าคุณมีความสนใจใน [insert topic]. อาจเสนอ [insert product/service] เพื่อช่วยคุณในด้านนี้ได้"
คำสั่ง: "ให้ ChatGPT วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบและให้คำแนะนำที่เป็นบุคคลโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า"

ในทำนองเดียวกัน, คุณสามารถสร้างคำสั่งเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ตามความต้องการของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบหรือการประเมินที่ต้องการสร้าง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ