ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบเชิงโต้ตอบหรือการประเมินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และสร้างโอกาสในการขาย

เปิดตัวการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแบบทดสอบหรือการประเมินที่ท้าทายและสนุกสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ! ด้วยคำสั่งนี้, คุณสามารถสร้างคำถามที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหรือวงการของคุณ, เพื่อเพิ่มความประทับใจและสร้างโอกาสในการได้รับ Leads ที่มีคุณภาพ. กำหนดหัวข้อที่น่าสนใจ, ระบุคำถามที่ตอบได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริง, และเพิ่มความน่าสนใจในเว็บไซต์ของคุณ

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบเชิงโต้ตอบหรือการประเมินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และสร้างโอกาสในการขาย

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - `Create an interactive quiz or assessment related to our industry, designed to engage website visitors and generate leads.`

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นการแสดงถึงการให้คำแนะนำในการสร้างแบบทดสอบหรือการประเมินที่เป็นแบบโต้ตอบและเกี่ยวข้องกับวงการหรือธุรกิจของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และสร้างโอกาสในการได้รับข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม (leads).

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - กำหนดชื่อหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวงการหรือธุรกิจของลูกค้าเพื่อให้คำสั่งมีความชัดเจน.
   - ระบุคำถามที่เป็นไปได้ในแบบทดสอบหรือการประเมิน เพื่อให้ ChatGPT สามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้อง.
   - ให้คำสั่งรวมเนื้อหาที่สามารถทำให้ผู้เยี่ยมชมรู้สึกถึงความสนใจและประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ.

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   **Use Case 1: สร้างคำถามในแบบทดสอบเกี่ยวกับบริษัทที่ผู้เยี่ยมชมสนใจ:**
   Command: Create a quiz to test visitors' knowledge about our company.

   Prompt:
   - What year was our company founded?
   - Name one of our flagship products.
   - How do our products contribute to solving industry challenges?

   **Use Case 2: สร้างแบบทดสอบเกี่ยวกับแนวโน้มในวงการ:**
   Command: Develop an assessment to gauge visitors' understanding of industry trends.

   Prompt:
   - Identify a current trend in our industry and explain its impact.
   - How is technology influencing our sector?
   - What upcoming changes do you foresee in the industry?

   **Use Case 3: สร้างคำถามที่ท้าทายเพื่อเสริมสร้างความสนใจ:**
   Command: Craft engaging questions that challenge visitors' knowledge.

   Prompt:
   - If you could innovate one aspect of our industry, what would it be and why?
   - Describe a scenario where our products could revolutionize a process.
   - Share your vision for the future of our industry.

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งคำสั่งตามลักษณะของธุรกิจหรือวงการที่ต้องการเป้าหมายให้กับแบบทดสอบหรือการประเมินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ