วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างตารางงานเนื้อหาสำหรับแบรนด์สินค้าหรือบริการ บน Instagram อย่างเชี่ยวชาญ!

เปิดโอกาสให้ ChatGPT ช่วยคุณสร้างตารางงานเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับแบรนด์ของคุณบน Instagram โดยคำสั่งนี้จะรวมถึงภาพหลอดหลังหลังและไฮไลท์ของเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้เข้าด้วยกัน พร้อมกับความท้าทายรายสัปดาห์เพื่อเพิ่มความสนใจและการติดต่อสื่อสารในชุมชนของคุณ!

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างตารางงานเนื้อหาสำหรับแบรนด์สินค้าหรือบริการ บน Instagram อย่างเชี่ยวชาญ!
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง: "Hey ChatGPT, generate a content calendar for my [insert product/service] brand on Instagram that combines behind-the-scenes glimpses, user-generated content highlights, and weekly challenges to boost engagement!"
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้งาน ChatGPT เพื่อสร้างตารางงานเนื้อหาสำหรับแบรนด์สินค้าหรือบริการบน Instagram โดยรวมส่วนของภาพหลอดหลังเบื้องหลัง (behind-the-scenes), ไฮไลท์เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (user-generated content highlights), และความท้าทายรายสัปดาห์เพื่อกระตุ้นการติดต่อสื่อสาร (engagement) ในชุมชนของ Instagram
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการสร้างตารางงานเนื้อหา
   - ระบุสิ่งที่ต้องการรวมเข้าไปในตารางงานเนื้อหา ได้แก่ behind-the-scenes glimpses, user-generated content highlights, และ weekly challenges
   - สร้างคำสั่งที่สมบูรณ์และเรียกใช้ ChatGPT เพื่อให้มีการสร้างตารางงานเนื้อหา
 
4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:
   - Use Case 1: สร้างตารางงานเนื้อหาสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าชายบน Instagram
     - คำสั่ง: "Hey ChatGPT, generate a content calendar for my men's fashion brand on Instagram that combines behind-the-scenes glimpses, user-generated content highlights, and weekly challenges to boost engagement!"
   
   - Use Case 2: สร้างตารางงานเนื้อหาสำหรับแบรนด์เครื่องสำอางค์บน Instagram
     - คำสั่ง: "Hey ChatGPT, generate a content calendar for my cosmetics brand on Instagram that combines behind-the-scenes glimpses, user-generated content highlights, and weekly challenges to boost engagement!"
 
   - Use Case 3: สร้างตารางงานเนื้อหาสำหรับแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มบน Instagram
     - คำสั่ง: "Hey ChatGPT, generate a content calendar for my food and beverage brand on Instagram that combines behind-the-scenes glimpses, user-generated content highlights, and weekly challenges to boost engagement!"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ