เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สรุปข้อดี: โมเดลการสมัครสมาชิกที่น่าสนใจสำหรับสินค้าหรือบริการของเรา

สร้าง Infographic ที่นำเสนอข้อดีหลักของโมเดลการสมัครสมาชิกของเรา แสดงถึงความคุ้มค่าและความสะดวกสบายที่นำเสนอต่อลูกค้าที่ใช้บริการ [แทรกผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเรา

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สรุปข้อดี: โมเดลการสมัครสมาชิกที่น่าสนใจสำหรับสินค้าหรือบริการของเรา
**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **Prompt:** "Create an infographic summarizing the key advantages of our subscription model, showcasing how it provides value and convenience to our customers of our [insert product/service]."
 
**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้าง Infographic ที่สรุปข้อดีหลักของโมเดลการสมัครสมาชิกของเรา แสดงให้เห็นว่ามันมีค่าและสะดวกสบายอย่างไรต่อลูกค้าของ [แทรกผลิตภัณฑ์/บริการ].
 
**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - **ข้อมูลเพิ่มเติม:** ให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ [แทรกผลิตภัณฑ์/บริการ] เพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลที่เพียงพอในการสร้าง Infographic ที่เข้าใจความคุ้มค่าและความสะดวกสบายของโมเดลการสมัครสมาชิก.
   - **รายละเอียดเพิ่มเติม:** ระบุว่าควรรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคา, บริการเพิ่มเติม, หรือความสามารถพิเศษที่ต่างๆ ของโมเดลการสมัครสมาชิก.
 
**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**
   
   - **Use Case 1: สร้าง Infographic สำหรับบริการสตรีมมิ่ง**
     - **Prompt Example:** "Create an infographic summarizing the key advantages of our subscription model, showcasing how it provides value and convenience to our customers of our streaming service."
   
   - **Use Case 2: สร้าง Infographic สำหรับสมาชิกการอ่านหนังสือออนไลน์**
     - **Prompt Example:** "Create an infographic summarizing the key advantages of our subscription model, showcasing how it provides value and convenience to our customers of our online book reading service."
   
   - **Use Case 3: สร้าง Infographic สำหรับสมาชิกแพลตฟอร์มการศึกษา**
     - **Prompt Example:** "Create an infographic summarizing the key advantages of our subscription model, showcasing how it provides value and convenience to our customers of our educational platform."
 
**สำคัญ:**
- ขอให้ทำขั้นตอนนี้ตามลำดับเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้คำตอบที่ถูกต้อง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ