การออกแบบ AI ChatGPT Prompts วิธีเพิ่มการเผยแพร่และมองเห็นใน Instagram และ Twitter ด้วยแฮชแท็ก

คำสั่งนี้ช่วยให้เราสามารถค้นคว้าและใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพบน Instagram และ Twitter ด้วยการสร้างรายการแฮชแท็กที่ผสมระหว่างแฮชแท็กของแบรนด์และชุมชน ทำให้เราสามารถขยายขอบเขตการเผยแพร่และเพิ่มการมองเห็นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts วิธีเพิ่มการเผยแพร่และมองเห็นใน Instagram และ Twitter ด้วยแฮชแท็ก
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Research trending hashtags relevant to [business type], and curate a mix of branded and community hashtags to expand reach and visibility on Instagram and Twitter."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ทำการค้นคว้าแฮชแท็กที่กำลังมีความนิยมและเกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจที่กำหนดไว้ จากนั้นให้สร้างรายการแฮชแท็กที่ผสมระหว่างแฮชแท็กของแบรนด์และแฮชแท็กของชุมชนเพื่อเพิ่มการเผยแพร่และการมองเห็นใน Instagram และ Twitter
 
3. วิธีการใช้:
- ให้ ChatGPT ทำการค้นคว้าแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจที่กำหนดไว้โดยใช้เครื่องมือหรือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
- เมื่อได้รายการแฮชแท็กที่มีความนิยมและเกี่ยวข้อง ให้สร้างรายการแฮชแท็กที่ผสมระหว่างแฮชแท็กของแบรนด์และแฮชแท็กของชุมชน
- แนะนำให้คำแนะนำจะเป็นแฮชแท็กที่สามารถสร้างความสนใจและสร้างการติดตามจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
 
4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1: ธุรกิจอาหาร
คำสั่ง: "Research trending hashtags relevant to food industry, and curate a mix of branded and community hashtags to expand reach and visibility on Instagram and Twitter."
ตัวอย่างคำสั่ง: "Research trending hashtags relevant to food industry"
- คำตอบ: #foodie #foodlover #foodporn #foodgasm #instafood #foodphotography #foodstagram #foodbloggers
- คำสั่งต่อไป: "Curate a mix of branded and community hashtags"
- ตัวอย่างคำตอบ: #TastyTreats #DelightfulDishes #LocalEats #FoodieFaves #CommunityCooking #FoodieAdventures #FoodieFamily
 
Use Case 2: ธุรกิจการท่องเที่ยว
คำสั่ง: "Research trending hashtags relevant to travel industry, and curate a mix of branded and community hashtags to expand reach and visibility on Instagram and Twitter."
ตัวอย่างคำสั่ง: "Research trending hashtags relevant to travel industry"
- คำตอบ: #travel #wanderlust #explore #adventure #travelphotography #travelgram #vacation #travelblogger
- คำสั่งต่อไป: "Curate a mix of branded and community hashtags"
- ตัวอย่างคำตอบ: #TravelWith[YourBrand] #ExploreMoreWith[YourBrand] #AdventureAwaits #CommunityExplorers #TravelEnthusiasts #WanderlustTribe

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ