เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts แนวคิดธุรกิจส่งอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ต Zero-Waste: ผสานนวัตกรรมและความยั่งยืน

สร้างแนวคิดธุรกิจใหม่ในการส่งอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยชื่อ [insert business] ที่ทำงานด้านการจัดส่งสินค้าแบบ Zero-Waste และผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความยั่งยืน เช่น ใช้รถไฟฟ้าและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ ลองนำไปใช้ในกรณีที่ต้องการสร้างธุรกิจด้านสาธารณะหรือธุรกิจที่มีความคิดใหม่เพื่อยกระดับการจัดส่งอาหารในทุกภูมิภาค.

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts แนวคิดธุรกิจส่งอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ต Zero-Waste: ผสานนวัตกรรมและความยั่งยืน

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **คำสั่ง:** "Propose a [insert business] that operates a zero-waste grocery delivery service."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้ให้ ChatGPT พยายามสร้างความคิดเห็นหรือแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจที่มีชื่อเป็น [insert business] ที่ให้บริการด้าน zero-waste grocery delivery (การจัดส่งสินค้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีขยะ).

3. **วิธีการใช้:**
   - **a. การเปลี่ยน [insert business]:** คุณสามารถแทนคำ "business" ด้วยชื่อธุรกิจที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้างแนวคิดเกี่ยวกับ ตัวอย่าง: "Propose a sustainable tech startup that operates a zero-waste grocery delivery service."

   - **b. การปรับเปลี่ยนภาษา:** คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจที่คุณต้องการ. ตัวอย่าง: "Suggest an eco-friendly company specializing in a zero-waste grocery delivery system."

   - **c. การเพิ่มรายละเอียด:** คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลมากขึ้น เช่น "Propose a [insert business] that operates a zero-waste grocery delivery service using electric vehicles and reusable packaging."

4. **ตัวอย่าง Use Cases:**

   - **Use Case 1: การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจใหม่:**
     - **คำสั่ง:** "Propose a sustainable tech startup that operates a zero-waste grocery delivery service."
     - **ตัวอย่างการตอบ:** "Imagine a startup called GreenTechGrocers that leverages cutting-edge technology to provide a zero-waste grocery delivery service. The company focuses on using electric vehicles, smart packaging solutions, and partnerships with local organic farms."

   - **Use Case 2: การเน้นความทันสมัย:**
     - **คำสั่ง:** "Suggest an eco-friendly company specializing in a zero-waste grocery delivery system."
     - **ตัวอย่างการตอบ:** "Picture an innovative company named EarthDeliveries, dedicated to revolutionizing grocery delivery with a zero-waste approach. By employing advanced logistics, reusable packaging, and a commitment to sourcing locally, EarthDeliveries aims to redefine sustainability in the grocery industry."

   - **Use Case 3: เพิ่มรายละเอียด:**
     - **คำสั่ง:** "Propose a [insert business] that operates a zero-waste grocery delivery service using electric vehicles and reusable packaging."
     - **ตัวอย่างการตอบ:** "Envision a business named EcoHaul that goes the extra mile in sustainability. EcoHaul not only delivers groceries with zero waste but also utilizes a fleet of electric vehicles and implements a closed-loop system with reusable packaging, minimizing its environmental footprint."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ