เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts แชร์เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้ากับสินค้าหรือบริการเราบนเฟซบุ๊ค

โพสต์บนเฟซบุ๊คที่แสดงถึงความสำเร็จหรือคำรับรองจากลูกค้าโดยมีภาพหรือวิดีโอเป็นเครื่องมือในการแสดงผลบวกของผลกระทบที่ดีจากสินค้าหรือบริการของเราต่อชีวิตหรือธุรกิจของลูกค้า

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts แชร์เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้ากับสินค้าหรือบริการเราบนเฟซบุ๊ค

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Draft a Facebook post sharing customer success stories or testimonials, accompanied by images or videos showcasing the positive impact of [insert product/service] on their lives or businesses."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างข้อความที่เหมาะสมสำหรับโพสต์บน Facebook ซึ่งเน้นการแบ่งปันเรื่องราวของความสำเร็จหรือคำรับรองจากลูกค้า โดยมีภาพหรือวิดีโอเป็นเครื่องมือในการแสดงผลบวกของผลกระทบที่ดีจากสินค้าหรือบริการนั้นๆ ต่อชีวิตหรือธุรกิจของลูกค้า

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยการระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการโพสต์เกี่ยวข้องกับ แทร็ก "insert product/service" โดยใส่ชื่อสินค้าหรือบริการที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับมัน
   - กำหนดรูปแบบของโพสต์ที่ต้องการ ว่าจะเน้นใช้เรื่องราวของความสำเร็จหรือคำรับรอง และวิธีการแสดงผลบวกของผลกระทบที่ดีของสินค้าหรือบริการนั้น
   - เลือกภาพหรือวิดีโอที่เหมาะสมที่จะแสดงผลกระทบที่ดีของสินค้าหรือบริการ
   - ระบุข้อความเสริมเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจ

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   Use Case 1: สินค้า - กล้องถ่ายภาพ DSLR
   - คำสั่ง: "Draft a Facebook post sharing customer success stories or testimonials, accompanied by images or videos showcasing the positive impact of our DSLR camera on their photography journey."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Share your success story with our DSLR camera! Whether you're a professional photographer or a hobbyist, our camera has transformed the way you capture memories. Comment below with your favorite shot taken with our DSLR and stand a chance to be featured! #PhotographyJourney #DSLRSuccessStories"

   Use Case 2: บริการ - บริการเว็บโฮสติ้ง
   - คำสั่ง: "Draft a Facebook post sharing customer success stories or testimonials, accompanied by images or videos showcasing the positive impact of our web hosting service on their online business."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "From startup to success story! Our web hosting service has powered countless online businesses to thrive in the digital world. Share your experience with us and let others know how our service has impacted your business. #OnlineSuccess #WebHosting"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ