เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts ไอเดียการสร้างรายได้จากบล็อกการเงินส่วนบุคคล

ค้นหาวิธีใหม่ๆในการทำให้บล็อกของคุณเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลมีรายได้ ทำให้เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนปรากฏอย่างไม่ร้ายแรงในบทความอย่างราบรื่น และสร้างซีรีส์เนื้อหาที่เน้นคำแนะนำทางการเงินอย่างเป็นพิเศษ

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts ไอเดียการสร้างรายได้จากบล็อกการเงินส่วนบุคคล

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Generate creative ideas for monetizing a blog about personal finance, incorporating sponsored content seamlessly. Provide detailed suggestions on how to weave sponsored content into articles, ensuring relevance and maintaining reader engagement. Consider creating sponsored series focusing on financial tips or collaborating with financial experts for exclusive content."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างไอเดียสร้างรายได้สำหรับบล็อกเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล โดยการผสมเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่ร้ายแรงเข้าไปในบทความอย่างราบรื่น โดยให้คำแนะนำเชิงละเอียดเกี่ยวกับวิธีการผ่าเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนเข้าไปในบทความโดยที่ยังคงความเกี่ยวข้องและรักษาความสนใจของผู้อ่านไว้ และคำนึงถึงการสร้างซีรีส์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยให้คำแนะนำทางการเงินหรือร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นพิเศษ

3. วิธีใช้:
   - ในการสร้างไอเดียสำหรับการเงินส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องร้อนในปัจจุบัน เช่น การออกแบบแพลตฟอร์มการลงทุนใหม่ หรือวิธีการบริหารเงินในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ สามารถใช้คำสั่งเพื่อขอให้ ChatGPT สร้างไอเดียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
   - เมื่อต้องการให้เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนปรากฏอย่างไม่ร้ายแรงในบทความ คุณสามารถระบุวิธีที่ ChatGPT สร้างเนื้อหาโดยการพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องและการใช้งานของมันในชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่ต้องมีการกล่าวถึงมันอย่างโดดเด่น
   - เพื่อสร้างความน่าสนใจและความสนใจจากผู้อ่าน คุณสามารถแนะนำให้ ChatGPT สร้างซีรีส์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเคล็ดลับการเงินหรือการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นพิเศษ

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: การสร้างไอเดียเกี่ยวกับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่
     - คำสั่ง: "Generate creative ideas for investing in emerging technology such as AI and blockchain, and how readers can navigate these investments safely. Incorporate sponsored content subtly into the article, mentioning relevant investment platforms or financial advisory services."

   - Use Case 2: การสร้างบทความเกี่ยวกับการจัดการเงินในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
     - คำสั่ง: "Provide detailed tips on managing finances during economic crises like recessions or market downturns. Integrate sponsored content naturally by discussing how certain financial tools or services can help readers weather financial storms."

   - Use Case 3: การสร้างซีรีส์เนื้อหาการเงิน
     - คำสั่ง: "Create a series of articles focusing on practical financial advice for different life stages, from college budgeting to retirement planning. Collaborate with financial experts to provide exclusive insights and weave sponsored content into the series discreetly."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ