เขียน Script AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts ในการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงถึงวิธีการที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปให้กับลูกค้า โดยใช้ตัวละครและสถานการณ์ที่เชื่อมโยงได้ และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อชีวิตของพวกเขา

เขียน Script AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### 1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts

คำสั่ง: 
"Write a captivating story that illustrates how [insert product/service] solves a common problem for customers, drawing readers in with relatable characters and situations and showcasing the transformative impact of the product/service."

### 2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้

คำสั่งนี้ขอให้สร้างเรื่องราวที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการช่วยแก้ปัญหาทั่วไปให้กับลูกค้า โดยการใช้ตัวละครและสถานการณ์ที่ผู้คนสามารถเชื่อมโยงได้ และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีต่อชีวิตของพวกเขา

### 3. แนะนำวิธีใช้ 

วิธีการใช้คำสั่งนี้ให้มีประสิทธิภาพ:
- **ระบุผลิตภัณฑ์/บริการ**: ระบุชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการคืออะไร
- **กำหนดปัญหาทั่วไป**: ระบุปัญหาที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก้ไขได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ลูกค้าส่วนใหญ่ประสบ
- **สร้างตัวละครที่เชื่อมโยงได้**: สร้างตัวละครที่มีลักษณะและปัญหาที่ผู้คนทั่วไปสามารถเชื่อมโยงได้
- **เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ**: สร้างเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
- **แสดงผลกระทบเชิงบวก**: แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีผลกระทบที่ดีต่อชีวิตของตัวละครอย่างไร

### 4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้

**Use Case 1: ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า**
- **ผลิตภัณฑ์**: ครีมบำรุงผิวหน้า
- **ปัญหา**: ผิวแห้งและมีริ้วรอย
- **ตัวละคร**: สาววัยทำงานที่มีเวลาน้อยในการดูแลตัวเอง
- **คำสั่งตัวอย่าง**: 
"Write a captivating story that illustrates how our new moisturizing face cream solves the common problem of dry skin and wrinkles for busy working women, drawing readers in with relatable characters and situations and showcasing the transformative impact of the cream."

**Use Case 2: บริการซ่อมรถยนต์**
- **บริการ**: บริการซ่อมรถยนต์ถึงบ้าน
- **ปัญหา**: รถเสียกลางทางและหาศูนย์บริการไม่ได้
- **ตัวละคร**: พนักงานบริษัทที่ต้องเดินทางไปทำงานทุกวัน
- **คำสั่งตัวอย่าง**:
"Write a captivating story that illustrates how our home car repair service solves the common problem of car breakdowns for daily commuters, drawing readers in with relatable characters and situations and showcasing the transformative impact of the service."

**Use Case 3: แอปพลิเคชันจัดการการเงินส่วนบุคคล**
- **ผลิตภัณฑ์**: แอปพลิเคชันจัดการการเงิน
- **ปัญหา**: การจัดการเงินเดือนให้พอใช้จ่ายตลอดเดือน
- **ตัวละคร**: นักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงาน
- **คำสั่งตัวอย่าง**:
"Write a captivating story that illustrates how our personal finance management app solves the common problem of budgeting monthly expenses for recent graduates, drawing readers in with relatable characters and situations and showcasing the transformative impact of the app."

ในทุกตัวอย่างข้างต้น เราได้ระบุผลิตภัณฑ์/บริการ ปัญหาที่จะแก้ไข ตัวละครที่เชื่อมโยงได้ และคำสั่งที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ ChatGPT สร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ