การออกแบบ ChatGPT Prompts สร้างตารางเปรียบเทียบสินค้าและบริการของเรากับคู่แข่ง

คำสั่ง ChatGPT Prompts สำหรับการสร้างตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณกับคู่แข่งเพื่อแสดงความแตกต่างในคุณสมบัติและประโยชน์สำคัญ

การออกแบบ ChatGPT Prompts สร้างตารางเปรียบเทียบสินค้าและบริการของเรากับคู่แข่ง

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:
"Create a product comparison chart that illustrates how our [insert product/service] outperforms competitors in terms of key features and benefits."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ให้ ChatGPT สร้างตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการเฉพาะของคุณกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง โดยในตารางนี้จะแสดงเปรียบเทียบวิธีการที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมีความแตกต่างและเปรียบเสมือนในเรื่องคุณสมบัติและประโยชน์สำคัญระหว่างผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่งที่มีอยู่บนตลาดในปัจจุบัน คำสั่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาเชิงการตลาดเพื่อชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด.

3. แนะนำวิธีใช้:
- เริ่มต้นด้วยการระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในส่วน "[insert product/service]" โดยระบุชื่อหรือคำอธิบายสั้นๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการที่จะเปรียบเทียบ.
- จากนั้นระบุคุณสมบัติหรือประโยชน์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเปรียบเทียบต่างหากหรือเหนือกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง. คำสั่งต้องชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ที่ต้องการเน้น.
- สามารถรวมคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้คำอธิบายละเอียดเพิ่มเติมถ้าจำเป็น.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

ตัวอย่าง Use Case 1: การเปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือ
คำสั่ง: "Create a product comparison chart that illustrates how our latest smartphone model outperforms competitors in terms of key features and benefits."

ในที่นี้เรากำหนดให้ ChatGPT สร้างตารางเปรียบเทียบระหว่างโทรศัพท์มือถือของเราและคู่แข่ง โดยเน้นว่าโทรศัพท์ของเรามีคุณสมบัติและประโยชน์ที่แตกต่างและดีกว่าคู่แข่งในตลาด.

ตัวอย่าง Use Case 2: การเปรียบเทียบบริการออนไลน์
คำสั่ง: "Create a product comparison chart that illustrates how our streaming service outperforms competitors in terms of key features and benefits."

ในกรณีนี้เราขอ ChatGPT สร้างตารางเปรียบเทียบระหว่างบริการสตรีมมิ่งของเราและคู่แข่งอื่น ๆ ในตลาด โดยเน้นว่าบริการของเรามีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ทำให้มันเหนือกว่าคู่แข่ง.

โดยการใช้คำสั่งดังกล่าว คุณสามารถให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ใช้ในการตลาดหรือการสร้างข้อมูลเพื่อประสานงานขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อโชว์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในตลาด.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ