เรียนรู้การใช้ ChatGPT Prompts สร้างคำถามสำหรับกลุ่มสนทนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ

คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างชุดคำถามสำหรับการสนทนากลุ่มศูนย์สนับสนุนหรือกลุ่มการสนทนา เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ด้วยข้อมูลที่คุณเตรียมไว้ล่วงหน้า คุณสามารถกำหนดจำนวนคำถามที่ต้องการในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT สร้างคำถามให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ

เรียนรู้การใช้ ChatGPT Prompts สร้างคำถามสำหรับกลุ่มสนทนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Write a set of discussion questions for a focus group session to gather feedback on potential improvements for our [insert product/service]."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างชุดของคำถามที่ใช้ในการสร้างการสนทนากลุ่มศูนย์สนับสนุนหรือกลุ่มการสนทนาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงที่เป็นไปได้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้ระบุชื่อมาให้ไว้ในคำสั่ง เป็นแนวทางในการนำความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการในอนาคต.

3. แนะนำวิธีใช้:
- คำสั่งที่ให้มามีส่วนที่เป็นบล็อก "[insert product/service]" ที่คุณควรแทนที่ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุง.
- ควรระบุชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นเครื่องหมาย "[insert product/service]" ในบล็อกเพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าเรากำลังพูดถึงอะไร.
- คำสั่งไม่ระบุจำนวนคำถามที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้าง แต่คุณสามารถระบุจำนวนที่ต้องการในคำสั่งอย่างชัดเจน (เช่น "Write five discussion questions...").

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:
- Use Case 1: สำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการการสตรีมวิดีโอของพวกเขา
  - คำสั่ง: "Write a set of discussion questions for a focus group session to gather feedback on potential improvements for our video streaming service."


- Use Case 2: สำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการรักษาพยาบาล
  - คำสั่ง: "Write a set of discussion questions for a focus group session to gather feedback on potential improvements for our healthcare services."

- Use Case 3: สำหรับร้านอาหารที่ต้องการรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเมนูอาหาร
  - คำสั่ง: "Write a set of discussion questions for a focus group session to gather feedback on potential improvements for our menu items."

ในทุกกรณี, ChatGPT จะสร้างชุดคำถามที่เหมาะสมสำหรับการสนทนากลุ่มศูนย์สนับสนุนหรือกลุ่มการสนทนาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณระบุในบล็อก "[insert product/service]".

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ