เขียน Script AI ChatGPT Prompts บทความลูกค้ารีวิว: ประโยชน์และคุณสมบัติพิเศษของ ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่คุณค้นพบและคิดว่ามีค่ามาก

คลังข้อมูลบทความลูกค้ารีวิวที่เน้นท้ายตัวเองเกี่ยวกับประโยชน์และคุณสมบัติพิเศษของ [แทรกชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าและพึงพอใจ. ทดลองใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อสร้าง testimonial ที่สะท้อนคุณลักษณะที่ต้องการเน้นในแต่ละกรณี.

เขียน Script AI ChatGPT Prompts บทความลูกค้ารีวิว: ประโยชน์และคุณสมบัติพิเศษของ ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่คุณค้นพบและคิดว่ามีค่ามาก

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - ประโยคที่ต้องการให้ ChatGPT สร้าง: "Write a series of customer testimonials, each emphasizing a specific benefit or unique feature of our [insert product/service] that they found valuable."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - ในคำสั่งนี้, การให้ ChatGPT Prompts คือการขอให้โมเดลสร้างบทความที่มีรายการของ testimonial จากลูกค้า โดยทุก testimonial ควรเน้นท้ายตัวเองที่เป็นประโยชน์หรือลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นที่นิยม ตัวอย่างเช่น คุณลูกค้าบอกถึงประโยชน์หรือคุณสมบัติที่พิเศษของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พวกเขาค้นพบและคิดว่ามีค่ามาก.

3. **วิธีการใช้:**
   - ใช้คำสั่งต้นทางเข้าที่เป็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้ ChatGPT สร้าง testimonial ที่มีน้ำหนักทางบวกที่เน้น.
   - ทำให้ชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือประโยชน์ที่ต้องการเน้นในแต่ละ testimonial.

4. **ตัวอย่าง Use Cases และคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: Emphasizing Product Quality**
     - **คำสั่ง:** "Write a series of customer testimonials, each emphasizing the high quality of our [insert product]."
     - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Generate a customer testimonial highlighting the exceptional quality of our [insert product]."

   - **Use Case 2: Emphasizing Customer Service**
     - **คำสั่ง:** "Write a series of customer testimonials, each emphasizing the excellent customer service provided by our [insert service]."
     - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Create a testimonial where a customer praises the outstanding customer service they received from our [insert service]."

   - **Use Case 3: Emphasizing Unique Features**
     - **คำสั่ง:** "Write a series of customer testimonials, each emphasizing a unique feature of our [insert product/service] that sets it apart."
     - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Compose a testimonial focusing on a distinctive feature of our [insert product/service] that makes it stand out."

   - **Use Case 4: Emphasizing Value for Money**
     - **คำสั่ง:** "Write a series of customer testimonials, each emphasizing the value for money provided by our [insert product/service]."
     - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Craft a testimonial highlighting the great value for money our [insert product/service] offers to customers."

**สำคัญ:** จะเป็นประโยชน์ที่จะทดลองกับคำสั่งต่าง ๆ เพื่อดูผลลัพธ์และปรับแต่งตามต้องการเพื่อให้ได้ testimonial ที่ตรงกับที่คุณต้องการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ