เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts แผนการสร้างเนื้อหาบน LinkedIn เพื่อวงการทางการแพทย์

สร้างแผนการสร้างเนื้อหาบน LinkedIn ที่เน้นไปที่ผู้ทำงานทางการแพทย์ โดยเน้นบทความที่มีความคิดเชิงนำคิด เช่น บทความเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในวงการแพทย์ ข้อมูลของอุตสาหกรรม และเคล็ดลับในการพัฒนาอาชีพทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างตำแหน่งผู้นำของสถาบันของคุณในวงการด้านสุขภาพ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts แผนการสร้างเนื้อหาบน LinkedIn เพื่อวงการทางการแพทย์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Architect a bespoke LinkedIn content blueprint targeting healthcare professionals, featuring thought leadership articles, industry insights, and career development tips to position your institution as a leader in the healthcare space."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแผนการสร้างเนื้อหาบน LinkedIn ที่เน้นการเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีความคิดเชิงนำคิดในวงการทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นบทความเพื่อแสดงความเป็นผู้นำทางความคิด ข้อมูลของอุตสาหกรรม และเคล็ดลับในการพัฒนาอาชีพเพื่อตำแหน่งสถาบันของคุณให้เป็นผู้นำในวงการด้านสุขภาพ

3. แนะนำวิธีใช้:
- เริ่มต้นด้วยการให้ ChatGPT เข้าใจว่าเราต้องการสร้างแผนการสร้างเนื้อหาบน LinkedIn ที่เน้นไปทางวงการทางการแพทย์
- ระบุว่าเราต้องการเนื้อหาที่มีความคิดเชิงนำคิด ซึ่งจะประกอบไปด้วยบทความเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในวงการทางการแพทย์
- ระบุข้อมูลของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่สำคัญ และแนะนำเคล็ดลับเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพในสายงานดังกล่าว
- ให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่มีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1:
คำสั่ง: "สร้างบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพในสายงานทางการแพทย์และวิธีการเตรียมตัวสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรม"

Use Case 2:
คำสั่ง: "เขียนบทความที่เป็นแนวคิดในการแบ่งปันข้อมูลของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่สามารถเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม"

Use Case 3:
คำสั่ง: "สร้างเนื้อหาที่เน้นไปที่ความสำคัญของความคิดเชิงนำคิดในวงการทางการแพทย์และเน้นการเสนอแนวคิดที่ชัดเจนและน่าสนใจ"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ