เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts วิธีการสร้างรายได้จากบัญชี TikTok ที่เน้นด้านการเงิน

ค้นพบวิธีการใช้บัญชี TikTok ที่เน้นการเงินให้เป็นแหล่งรายได้โดยใช้เคล็ดลับการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า และการใช้สินค้าหรือบริการทางการเงินที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเชื่อถือได้ เพื่อสร้างรายได้จากพันธมิตรทางการเงินและคอมมิชชัน

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts วิธีการสร้างรายได้จากบัญชี TikTok ที่เน้นด้านการเงิน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Offer tips for monetizing a finance-focused TikTok account, such as sponsored financial tips and affiliate links to finance apps. Detail how to create short-form video content delivering valuable financial advice, money-saving tips, and investment insights while incorporating sponsored content organically. Explore opportunities for sponsored partnerships with fintech companies, financial institutions, or investment platforms, as well as affiliate partnerships to earn commissions on sign-ups or transactions generated through the account's recommendations."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นคำแนะนำในการสร้างเนื้อหาบนแอป TikTok ที่เน้นด้านการเงิน โดยการสร้างเนื้อหาที่ให้คำแนะนำทางการเงินและเคล็ดลับในการออมเงินและการลงทุนที่มีคุณค่า โดยรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพ เพื่อให้การเลือกที่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนของสปอนเซอร์ โดยการเข้าร่วมผู้สนับสนุนโดยธรรมชาติในเนื้อหา รวมถึงการสำรวจโอกาสสำหรับพันธมิตรทางการเงินกับบริษัทฟินเทค สถาบันการเงิน หรือแพลตฟอร์มการลงทุน รวมทั้งการเข้าร่วมพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อรับคอมมิชชันจากการสมัครสมาชิกหรือธุรกรรมที่สร้างขึ้นผ่านแอคเคาท์นั้นๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
- สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า: สร้างวิดีโอที่ให้คำแนะนำทางการเงินที่สร้างประโยชน์แก่ผู้ชม เช่น วิธีการออมเงิน, การลงทุนในหุ้นหรือเครื่องมือการลงทุนอื่น ๆ และเคล็ดลับในการจัดการเงินส่วนตัว
- ผสานเนื้อหาสปอนเซอร์: ผสานเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นธรรมชาติในเนื้อหาโดยไม่ทำให้ดูเหมือนโฆษณาโดยตรง โดยเช่นการพูดถึงและแนะนำสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มีคุณค่า
- สร้างพันธมิตร: สำรวจโอกาสในการเข้าร่วมพันธมิตรกับบริษัทฟินเทค, สถาบันการเงิน, หรือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินและเครื่องมือการเงินต่างๆ เพื่อสร้างรายได้และคอมมิชชัน

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1: สร้างเนื้อหาคำแนะนำการลงทุน
คำสั่ง: "Create short-form videos offering beginner-friendly investment advice, such as tips for building a diversified portfolio. Incorporate sponsored mentions of a finance app that simplifies investment tracking and management, seamlessly integrated into the content."

Use Case 2: แนะนำการใช้แอปการเงิน
คำสั่ง: "Produce a video highlighting the benefits of using a specific finance app for budgeting and expense tracking. Seamlessly weave in affiliate links to the app in the video description, offering viewers a direct path to download and sign up."

Use Case 3: พูดถึงผลิตภัณฑ์การเงิน
คำสั่ง: "Discuss the advantages of a particular credit card for cashback rewards or travel benefits. Include a sponsored mention of the credit card issuer, showcasing its features and benefits, while providing an affiliate link for viewers to apply."

โดยการใช้คำสั่งและตัวอย่าง Use Cases เหล่านี้ ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ผ่านการสนับสนุนทางการเงินและคอมมิชชันจากพันธมิตรได้แบบเป็นธรรมชาติบนแอป TikTok ของตน.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ